12 Şubat 2015 tarihinde,  Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirilerek, Bakan Ayşenur İslam hanımefendinin nezdinde, 30 Eylül 2014 tarihinde KADEM tarafından düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı’nın Sonuç Raporu sunumu gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonuç raporunda önemle dikkat çekilen, kadına yönelik şiddete karşı atılacak adımlar konusunda istişareler yapılmıştır.

KADEM olarak düzenlenen çalıştayın raporunun bakanlığa sunulduğu toplantıya, KADEM Başkanı Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz başta olmak üzere, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Helin Görgül ve çalıştaya katılan ve raporun hazırlanması aşamasında tavsiye, görüş ve önerilerini beyan eden Av. Kezban Hatemi, Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AK-DER), Uluslararası Kadın ve Aile Derneği (UKADER), İstanbul Kadın Platformu (İKAP), Başkent Kadın Platformu Derneği, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar Dayanışma Derneği (KAYÇAD), ve İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) olarak katılım gösterilmiştir.

Raporun Önsöz’ünden,

“Kadına yönelik şiddet” ve özelde “aile içi şiddet”; boyutları, türleri ve farklılıkları ne olursa olsun, bölge ve coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyada kadınların karşı karşıya kaldıkları ortak bir sorundur. Toplumsal bir olgu olan kadına yönelik şiddet, temelde kadın-erkek arasındaki güç ilişkisinden kaynaklı kadın mağduriyetine dayanan bir insan hakları ihlalidir.

İstanbul Sözleşmesi dikkate alındığında, yetkili kurumlar tarafından kurumsal düzeyde ortaya konulan çaba ve bu hususta alınan insiyatiflerin yanı sıra, bu uygulamaların pratik düzeyde hayata geçirilmesi, kadınların yaşam mücadelesini kolaylaştırıcı bu yasal düzenlemelere ilişkin olarak toplumun bilinçlendirilmesi ve şiddete karşı hassasiyetle gösterilmesi gereken tavır ve duruşun ikamı için, sivil toplum örgütlerine ciddi bir görev düşmektedir. Bu görev bilinciyle, Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, 30 Eylül 2014 tarihinde, 6284 sayılı “Ailenin korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ve “”İstanbul Sözleşmesi” dikkate alınarak, şiddetin hukuki ve toplumsal boyutunun ele alındığı ve kadına yönelik şiddet alanında çalışan çok sayıda sivil toplum örgütünün müdahil olduğu “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştayda, İstanbul Sözleşmesi’nde zikredilen maddelerin geniş çaplı bir değerlendirilmesi yapılmakla birlikte, çalıştayın ardından KADEM Hukuk Komisyonu tarafından titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda, sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen çalıştaya katılım gösteren sivil toplum örgütlerinin tavsiye, görüş ve önerilerinin bulunduğu, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu” hazırlanmıştır.”

Çalıştay raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top