Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin haklara, fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak kadının siyasal, sosyal ve ekonomik alanda temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin misyonu, kadın hakları ve fırsat eşitliği konularında toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasına, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

KADEM, kadın çalışmaları konusunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açılarını içeren çok disiplinli, nitelikli, bilimsel makalelere yer veren, ulusal hakemli Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

KADEM’in kuruluş amaçlarına uygun olarak;  kadın konusunda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak, kadın literatüründeki mevcut eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti kongre konu başlığının altında kadın ve aile konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 8 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da “Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Boşanma” konulu bir kongre gerçekleştirilecektir.

Kongre, ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna toplumsal cinsiyet adaleti çerçevesinde “Boşanma” başlığında farklı bakış açıları getirilmesine alan açacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerle; aile ve aile birliğinin bozulması durumunun tespiti ve çözüm önerilerine yönelik fikir alışverişlerine imkân verilerek bu konudaki bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinler arası bir tartışma platformunun oluşturulması, günümüzde aile birliğinin bozulmasına neden olan sorunların çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, kadın ve ailenin desteklenmesi amacıyla yürütülen sosyal politikaların, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 500-600 kelime arasında olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak, kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine (çalışmalarını, istenen ölçülerde makaleye dönüştürmek şartıyla) ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan özgün bildirilerin KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında sunulan bildiriler editöryal ve hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamladıklarında kongre özel sayısında yayınlanacaktır.

 

Kongre Tarihi:  8 Mart 2018 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 1 Ocak 2018 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 9 Ocak 2018 Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 23 Şubat 2018  (Tam metin en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.)

Ödüller Birincilik Ödülü: 5.000 TL İkincilik Ödülü: 3.000 TL Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL

Bildiri çağrısı; kadın çalışmaları, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sağlık, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, kültür, sanat ve iletişim gibi disiplinlerden katılımcılara açıktır.

Bildiri Konu Başlıkları

DEĞİŞEN AİLE YAPISI

 • Güçlü Aile Bağları ve Türkiye
 • Ailede Annelik/ Babalık Rolünün Değişimi ve Sorunları
 • Aile İçi İletişimde Değişim ve Değişimin Kaynakları
 • Aile Kurmak ve Aile Olmak
 • Evlilikte Eşlerin Hak ve Sorumlulukları
 • Evlilik Öncesi Eğitimin İmkânı
 • Evlilik ve İktidar İlişkisi

AİLENİN ÇÖZÜLMESİ VE BOŞANMA ÖNCESİ

 • Ailenin İşlevsizliği ve Boşanma
 • Boşanmayı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Süreçler
 • Öfke Kontrolü ve Şiddet Düzeyleri
 • Kıskançlık
 • Sadakatsizlik
 • Boşanma Öncesi Aileye Desteğin İmkânı
 • Sosyal Medyanın Aile Birliğine Etkileri

BOŞANMA VE SONRASI

 • Boşanma Nedenleri ve Toplumsal Alt Yapı
 • Boşanma ve Kuşaklar Arası İlişkiler
 • Boşanma Sonrası Aile Dinamikleri
 • Ebeveynlik ve Boşanma
 • BoşanmanınBireyler Üzerindeki Etkileri (Kadın/Erkek/Çocuk)
 • Eşlerin Ailelerinin Boşanmaya Etkisi

BOŞANMA ÖNCESİ/SONRASI HUKUKİ SÜREÇLER

 • Hukuki Düzenlemeler: Nafaka, Velayet ve Ortak Mal Rejimi
 • Arabuluculuk Kurumu ve Yapısı
 • 6284 Numaralı Kanun ve Uygulanması
 • Velayet, Velayetin Ortak Kullanılması
 • İslam Hukukunda Boşanma, Velayet ve Nafaka
 • Boşanma Süresi ve Nafaka
 • Boşanmada ve Sonrasında Çocuğun Hukukunun Korunması

BOŞANMA SONRASI İÇİN SİYASİ VE HUKUKİ ÖNERİLER

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 500-600 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde yer alan, yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın Yılı) Kitap İsmi (italik harflerle) veya Makale İsmi, Dergi Adı (italik harflerle) Basım Yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri italik harflerle, makale isimleri normal harflerle, dergi adı italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Amerikan Psikoloji Derneği (2015). APA Publication Manual Yazım Kılavuzu. (10.bs.). Türkiye, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir.
 • Bildiri özetleri kademkongre2018@kadem.org.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildirileri özetlerinin en son 1 Ocak 2018 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 9 Ocak 2018 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Nurgün Oktik (Kongre Başkanı)

Prof. Dr. Nurgül Keser

Prof. Dr. Yücel Oğurlu

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar

Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz

Doç. Dr. Elif Hobikoğlu

Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu

Doç. Dr. Fatih Aysan

Doç. Dr. Özgür Sarı

Yrd. Doç. Dr. Şule Albayrak

Yrd. Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış

Dr. Esra Albayrak

 

Kongre Organizasyon Komitesi

Meryem İlayda Atlas (Komite Başkanı)

Betül Altınsoy Yanılmaz

Hande Yücel

Güllü Sonakalan

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top