KADEM, Ankara’da Gerçekleştirilen STK’lara Yönelik Fon Kaynakları Bilgilendirme Toplantısına Katıldı

18 Haziran 2019, Ankara

Ankara Temsilciliğinde Kadınlar Göç Yolunda II Projesi kapsamında mültecilere yönelik çalışmalar yapan Suriyeli dernekler ile STK’lara Avrupa Birliği’nin sağladığı fon kaynakları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; KADEM Dış İlişkiler Direktörü Sezen Güngör, Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Murat Özçelebi ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda; hibe programları ile STK’ların, yerel yönetimlerin ve vatandaşların mevcut sorunların çözümüne ortak olması hedefi tartışılırken, temel sorunlardan biri olan kaynak yaratmanın gerekliliği üzerinde duruldu. Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Murat Özçelebi toplantıda; AB tarafından sağlanan fon kaynakları ile bu kaynaklara STK’ların erişimi, proje başvuru ve değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgiler verdi.

Hibe programlarına başvuru süreçleri

Sivil toplum destek programlarında resmi olarak kurulmuş tüzel kişiliği olan sivil toplum örgütlerini desteklemek amaçlanıyor. Temel amaç; derneklerin ve vakıfların kendi kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri. Sivil toplumun genel sorunları; profesyonel çalışanlarının olmaması, yer sıkıntılarının olması yeterli erişim gücünün olmaması vs.

Değerlendirme kriterleri neler?

Değerlendirme sürecinde temel kriter projenin olgunluğudur. Diğer değerlendirme kriterleri rehberde belirtilir.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top