KADEM ENDONEZYA’DA W20 ZİRVESİNE KATILDI

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ile Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan G20’nin bir açılım grubu olan Women 20 (Kadın 20) Zirvesi, kapsayıcı ekonomi hedefiyle ekonomi alanında kadınların güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Her sene farklı bir üye ülkenin dönem başkanlığında düzenlenen G20’nin 2022 yılı dönem başkanlığı Endonezya Cumhuriyeti’ndeydi.

W20 Zirvesi Endonezya Cumhuriyeti Kadının Güçlendirilmesi ve Çocuk Koruma Bakanlığı ortaklığında gerçekleşti.

KADEM‘in de içinde yer aldığı Türkiye delegasyonu, Temmuz ayında W20 Zirvesi’nin düzenlendiği Endonezya’ya gitti. Yoğun delege toplantılarının yanı sıra yan etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin renk kattığı zirve, 18-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Sene boyunca delege toplantıları ile hazırlanan ve zirvede son hali verilen resmi tebliğ (Communique), G20 Zirvesi’nde dünya liderleri ile paylaşılmak üzere G20 Eş-Şerpası (Co-Sherpa) Edi Prio Pambudi’ye sunuldu. Türkiye W20 Delegeleri ayrıca, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Aşkın Asan ile bir araya geldi.

2015 yılında Türkiye dönem başkanlığında kurulan W-20;

  • Kadının ekonomik alandaki konumunun güçlendirilmesi
  • Bu alana katılımı konusunda cinsiyete bağlı yaşanan eşitsizlikler
  • Kadının iş gücüne katılım oranının artırılması ve
  • Kadın ile erkek arasındaki ücret farklarının ortadan kaldırılması

gibi hedefleri kapsamaktadır.

Ayrıca, kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların kamusal alanda ve iş dünyasında liderlik pozisyonları elde etmesini sağlamak ile sağlık ve eğitim gibi birtakım sosyo-ekonomik konular da W-20’nin gündem maddeleri arasındadır.

W20 Türkiye Komitesi üç sivil toplum kuruluşundan oluşur:

  • Kadın ve Demokrasi Derneği,
  • Türkiye İş Kadınlar Derneği,
  • Kadın Girişimciler Derneği.

Her kurum kendi delegelerini seçerek o yılki zirveye Türkiye delegesi olarak gönderir. Delegeler, ülkelerinin ilgili konulardaki görüşlerini temsil etmekte ve zirveye bu anlamda katkı sunmaktadır. Bu nedenle delegeler, ülkelerinde kadın hakları çalışmaları alanında öncü olan ve/veya bu alanda çalışması olan kişilerden seçilmektedir.