KADEM GÖNÜLLÜLERİ SAHADA

Sayın üyemiz, KADEM olarak, 2013 yılından bu yana kültürel değerlerimizi muhafaza ederek kadın ve erkeğin toplumsal hayata dengeli katılımını sağlamaya, aile birliğinin ve toplumun güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

Faaliyetlerimizin etkin bir şekilde yürütülmesi için ekip çalışmasının öneminin farkındayız. Sahada daha aktif yer alarak kadınların yaşadığı sorunları yakından görmeyi, toplumun her kesiminden kadına ve aileye fayda sağlayacak projeler geliştirmeyi, ihtiyaca ve bilgilendirmeye yönelik daha etkili daha dinamik çalışmalar yürütmeyi hedefliyor ve hep beraber sahaya inmenin tam vaktidir diyoruz.

Gerçekleştireceğimiz her çalışmanın bizlere farklı sorumluluklar yükleyeceğinin de bilincindeyiz. Ancak siz gönüllülerimizin gücü ve desteğiyle bu sorumluluğun üstesinden geleceğimize inancımız tam.

Bugün geldiğimiz noktada komisyonlarımızın misyonunu tamamladığını görüyoruz. Bu sebeple komisyon yapılanmaları yerine “KADEM Gönüllüleri” saha ekipleri kurarak yolumuza devam etmenin verimliliği ve KADEM’in tanınırlığını artıracağına inanıyoruz.

Bu sorumlulukla sizlere sunmuş olduğumuz başlıklar altında oluşturulacak saha ekiplerinde aktif rol almak isteyen gönüllülerimizin aşağıdaki online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular uzmanlık alanları da göz önünde bulundurularak değerlendirildikten sonra bilgilendirme toplantıları düzenlenerek bilgilendirme yapılacaktır.

KADEM Gönüllüleri Saha Ekipleri Sorumlusu: Kıdemli Uzman Sevinç Akdemir

KADEM Gönüllüleri Saha Ekipleri

 • Kurum Ziyaretleri
 • Sevgi Evleri
 • Çocuk Esirgeme Kurumları
 • Huzur EvleriKadın Konuk Evleri
 • Ceza Evleri (Kadın Mahkûmlar)
 • Köy Okulları
 • Şehit Aileleri
 • Mülteci Kampı
 • Darülaceze
 • Muhtarlıklar
 • İhtiyaç Sahipleri
 • Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
 • Fidan Dikimi
 • Aşure Dağıtımı
 • Çiçek Dağıtımı
 • Stant görevlisi
 • Sıfır Atık projeleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonlar
 • Eğitimler
 • İki İnsan Eğitimi (İlahiyatçı/Vaize üyelerimiz)
 • Kadın Yasal Hakları Eğitimi (Avukat üyelerimiz)
 • Sosyal Haklar ve Kamuya Erişim Eğitimi (Hitabet yönü güçlü üyelerimiz)
 • Şiddetle Mücadele Eğitimi (Avukat ve Eğitimci üyelerimiz)