KADEM, kurulduğu 8 Mart 2013 tarihinden bu yana kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde, uygulanabilir ve kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem oluşturmak için çalışmalar yapar. Toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedefler.

KADEM’in üzerinde çalıştığı temel odak noktalar:

• Akademik literatüre kendi özgün söylemiyle katkı vermek
• Hak savunuculuğu
• Sivil aktivizm
• Şiddetin her türüyle mücadele
• Kadınların fırsat eşitliğine ulaşması

Uluslararası arenada da aktif olarak yer alan KADEM, kadın çalışmaları ve sorunlarını uluslararası platformlara taşımaktadır. Türkiye dönem başkanlığında G20 kapsamında ilk defa açılan W20 zirvesinin yürütme kurulunda yer alan üç dernekten biri olan KADEM, 2015 yılından itibaren her sene W20 zirvesine katılarak alandaki çalışmalara katkı sağlamaktadır.

KADEM, Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile mevcut literatürün zenginleşmesine ve çözüm odaklı politikaların üretilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, hakemli ve akademik süreli yayını KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi ile toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili araştırmaları yayımlayarak çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimini bir araya getirmektedir.