MİSYONUMUZ

KADEM;

  • Kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

VİZYONUMUZ

KADEM;

  • Kadın çalışmaları alanında yerleşik toplumsal kabullerin ve modern Doğu – Batı düşünce yapısının sorunlu kısımlarının dışına çıkarak yeni bir söylem üretmek üzere akademik çalışmalar yürütmek.
  • Ulusal ve uluslararası lobi faaliyetleri yapmak.
  • Kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımının ancak hak ve sorumluluk dengesi gözetilerek gerçekleşeceğine dair toplumsal bilinç oluşturmak.
KADEM AYDINLATMA METNİ
KADEM KVKK VERİ BAŞVURU FORMU