KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nin Haziran 2019 Tarihinde Yayımlanacak 9. Sayısı için
Makale Çağrısı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın, farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin mevcut fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak, siyasal, sosyal, ekonomik sürdürülebilir kalkınmada kadının temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

KADEM, toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, cinsiyet adaleti, eşitlik, feminizm, aile gibi kadın çalışmaları alanının ele aldığı kavramlarla birlikte, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açıları geliştirerek disiplinler arası nitelikli bilimsel makalelere yer veren hakemli KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayımlamaktadır.

Derneğin kuruluş amaçlarına uygun olarak; KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nin Haziran 2019 tarihinde yayımlanacak olan 9. sayısında kadın konusunda yeni fikirsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleri tamamlamak amacıyla kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna farklı bakış açıları getirilmesi öngörülmektedir. Makalelerini dergimize gönderecek yazarların Yazarlara Notlar bölümünü okuması tavsiye edilir.

Baş Editör: Dr. Öğr. Ü. H. Şule Albayrak

Yönetici Editör: Arş. Gör. Zehra Zeynep Sadıkoğlu

Kitap Değerlendirme Editörü: Büşra Bilgin

Makale Son Teslim Tarihi: 15 Mart 2019

Kitap Değerlendirmesi Çağrısı

KADEM Kadın Araştırmaları dergisi yayımlanmaya başladığı 2015 yılından bu yana her sayıda akademik kitap değerlendirme yazılarına yer vermektedir. Dergi yayın kurulu ve editörleri kitap değerlendirme yazılarını; alana dair literatürün tanınması ve kritik edilerek yeni ürünlerin oluşumuna katkı sağlaması bakımından elzem görmektedir. Bu sebeple dergide kitap değerlendirme yazıları için ayrı bir alan editörü de bulunmaktadır. Kadın araştırmaları sahasında ortaya konan özgün çalışmaların verimli bir okuma süreci akabinde yazar tarafından objektif ve gerçekçi bir bakışla ele alınması gerek görüldüğü takdirde farklı kaynaklarla da desteklenmesi öngörülmektedir. Kadın araştırmaları akademik çalışma alanının günümüz sosyal bilimler literatüründe oldukça güncel ve ufuk açan kitapları ihtiva eden bir zemin olduğunu öte yandan hakikatin yazarlar gözüyle yeniden kurgulandığı bazı akademik ürünlerin varlığını da hatırdan çıkarmayarak değerlendirme yapılması önerilmektedir. Bu minvalde hazırlanan öneri kitap listesi içerisinden bir tercih yapılarak yahut değerlendirme yazarının kadın araştırmaları sahasına katkı sağladığını düşündüğü başka bir kitap seçilerek hazırlanan değerlendirme yazıları derginin ilgili adreslerine yahut ilgili editöre gönderilebilir. Değerlendirme yazısı yazacak olan yazarların Kitap Değerlendirmesi için Notlar bölümünü okuması tavsiye edilir. Yine derginin eski sayılarındaki kitap değerlendirme yazıları da konuya dair fikir verici niteliktedir.

Kitap Değerlendirme Son Teslim Tarihi: 15 Mart 2019

Yazım kurallarına web sitemizde yer verilmektedir. Yazım kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Dergiye gönderilecek olan makale ve kitap değerlendirmelerinin derginin e-mail adresi olan kadinarastirmalari@kadem.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top