KADINLAR GÖÇ YOLUNDA PROJESİ Saha Araştırması ve Karşılaştırmalı Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

5-8 Eylül 2016, İstanbul/Türkiye

5-6 Eylül 2016 tarihlerinde İstanbul’da, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadınlar Göç Yolunda Projesi kapsamında yapılan saha araştırması ve karşılaştırmalı analiz raporunun değerlendirileceği bir çalıştay gerçekleştirilecek. Çalıştaya mayıs ayında İtalya’da gerçekleştirilen Kadın Mültecilere yönelik İyi Uygulamalar Çalıştayı’na Türkiye’den ve çeşitli Avrupa ülkelerinden katılım gösteren STK temsilcileri katılacak ve araştırma sonuçlarını değerlendirilecek.

Kadınlar Göç Yolunda Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında finanse edilen bir projedir. Sivil Toplum Diyaloğu Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye arasında kalıcı bir diyalog geliştirmek, aynı konu üzerinde çalışmalarını sürdüren kurumlar arasında deneyim paylaşımı sağlamak ve işbirliği geliştirmek amacıyla kurulmuş bir platformdur. Programın teknik uygulamasından T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı sorumluyken, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadınlar Göç Yolunda Projesi’ni İtalya’dan EUROCULTURA ve Türkiye’den Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ortaklığı ile birlikte yürütmektedir. Proje kadın mültecilerin gerçek problemlerini ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı, mültecilerin yasal hakları ve düzenlemeler hakkında farkındalık yaratmayı ve mülteciler ve mülteci entegrasyonu konusunda Avrupa ve Türkiye’de yapılan iyi uygulamaları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. AB ve Türkiye arasında deneyim paylaşımını sağlamak, bu hedeflere ulaşmanın önemli bir aracıdır. Bu bağlamda çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinden ve Türkiye’den STK temsilcilerinin katılımıyla mültecilere ve entegrasyona yönelik yasal düzenleme ve iyi uygulamaların paylaşıldığı ve İtalya’da gerçekleştirilen çalıştayın devamı niteliğinde İstanbul’da bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayın temel amacı, proje kapsamında gerçekleştirilen saha araştırması ve karşılaştırmalı yasal düzenlemeler ve iyi uygulamalar araştırmasının sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Çalıştaya İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, Finlandiya ve Türkiye’den toplam 11 STK temsilcisi katılım gösterecektir. Çalıştayın ilk gününde Kadınlar Göç Yolunda Projesi kapsamında İstanbul ve Gaziantep’te 440 kadın mülteci üzerinde yapılan saha araştırması ve EU ve Türkiye’de mülteciler konusundaki yasal düzenleme ve iyi uygulamaların karşılaştırmalı olarak ele alındığı araştırma raporunun değerlendirilmesi yapılacak, çalıştay sonunda elde edilen değerlendirmelere projenin nihai raporunda yer verilecek ve geniş kapsamlı bir rapor olarak basımı yapılacaktır.

Çalıştayın ikinci gününde ise İstanbul Sultanbeyli’de bulunan Mülteci Koordinasyon Merkezi, yine Sultanbeyli’de bulunan HAGEV Mülteci Çocuk Yuvası, Fatih’te bulunan ve mültecilerin işlettiği ‘Pages Book Store’ adındaki kafe ve yine Fatih’te bulunan mültecilere yönelik Geçici Eğitim Merkezi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Mültecilere yönelik çalışmaların yerinde görülmesi, Avrupa ülkelerinden gelen temsilciler ile Türkiye arasında güçlü bir karşılıklı anlayış ve deneyim paylaşımı açısından güçlü bir diyalog oluşturmaya katkı sağlayacaktır. Bu hedefle iki günlük İstanbul programının ertesinde Avrupa ülkelerinden gelen STK temsilcileri ve proje ortaklarından oluşan bir ekiple Gaziantep’te bulunan AFAD’a ait Nizip Mülteci Kamp’ına, Gaziantep Belediyesi’ne ait Mesleki Eğitim Merkezi’ne, bölgede mültecilere yönelik çalışmalar yapan Mercy Corps’un Toplum Merkezi’ne ve mesleki eğitim verilen iki ayrı merkeze çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.

4 günlük çalıştay ve çalışma ziyareti, İtalya’da gerçekleştirilen çalıştayla birlikte kurulan network’ün devamının sağlanması ve mülteciler özelinde çalışmalar yapan STK’lar arasında kurulan bu diyaloğun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına önemli katkılar sunacaktır. Çalıştay ve çalışma ziyaretlerinden elde edilen değerlendirmeler proje sonunda oluşturulacak nihai rapora eklenecek ve projenin çıktısı olarak basılacaktır. Proje kapsamında ayrıca mültecilerle birebir ilişki içerisinde olan devlet görevlilerine yönelik eğitimler düzenlenecek, bu eğitim ayrıca kadın mültecilerin yasal hakları hakkında daha çok bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere mülteci kadınlara da verilecektir. Kamuoyunda mültecilere yönelik var olan olumsuz algıyı yıkmaya yönelik ise, mülteci kadınların hikâyelerinin anlatılacağı bir belgesel filmi çekilip gösterimi yapılacaktır.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top