KADEM Kırşehir Temsilciliği Tarafından
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur!

9 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen aylık olağan meclis toplantısı esnasında Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından, temsilcilik binamızın doğalgaz, elektrik ve kira ödemelerinin Belediye tarafından karşılandığı şeklindeki asılsız beyanı karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirme ve aydınlatma zarureti hâsıl olmuştur.

Bu kapsamda öncelikle belirtmek isteriz ki KADEM Kırşehir Temsilciliği, genel merkezi İstanbul’da bulunan; yurt çapında 46 ilde temsilcilikleri aracılığıyla kadına ait problemlere yerinde çözümler bulan; 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren de Kırşehir’de faaliyetlerini sürdüren bir dernektir. Kurulduğu günden beri benimsemiş olduğu şeffaflık prensibi ve ilkeli duruşu sebebiyle açıklamak isteriz ki:

  • 01 Mayıs 2018-31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sadece 6 aylık kira bedeli 18 Nisan 2018 tarihinde Derneğimiz ve Kırşehir Belediyesi arasında imzalanan “Kentsel Alanda Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” adlı protokol kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir.

İlgili ödeme, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin c bendine dayanmakta olup, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yapılan protokol kapsamında, “temsilciliğimizin, Kırşehir’de yaşayan kadınların faydalanabilmesi için çeşitli konularda kurs, eğitim, konferans ve bilgilendirme toplantıları düzenler ibaresi”  gereğidir.

Temsilciğimizin, 1 Kasım 2018–1 Haziran 2019 kira bedelleri KADEM Genel Merkezi tarafından ödenmiştir ve ödenmeye devam edecektir.  İddia edildiğinin aksine, Temsilcilik binamıza ait faturalar da açıldığı günden itibaren KADEM Genel Merkezi tarafından ödenmiştir. Hal böyle iken Sayın Başkan tarafından ödendiği belirtilen kira ve faturaların neye ilişkin olduğunu biz de merak etmekte; kamuoyunun aydınlatılması adına ilgili dekontların paylaşılmasını talep etmekteyiz.

Faaliyete başladığı 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Temsilciliğimiz, tüm Kırşehirli kadınlara açık bir şekilde (Basın ve Sosyal Medya hesaplarımızdan da takip edilebileceği üzere) yüzlerce sosyal etkinliğin yanında okuma atölyeleri, yerel yönetimde kadın adaylar eğitimi, gönüllülük akademisi, sertifikalı girişimcilik ve diksiyon eğitimleri, kadın yasal hakları, devletin kadına ve aileye verdiği destekler ve kooperatifçilik konferansları ile tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ve ücretsiz şekilde faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, yaklaşık 10 bin kadınımıza ulaşılmıştır.

İlaveten “Kentsel Alanda Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Bacıyan-ı Rum Atölyeleri Projesi” planlamış ve Kırşehir Belediyesi ile bu konuda Ocak 2019 tarihinde deri atölyesi kurulmasına ve faaliyete geçirilmesine yönelik ortak proje metni imzalanmıştır. Proje kapsamında Kırşehir Belediyesi ile faaliyetin gerçekleştirileceği yer ile ilgili görüşmeler yapılmış, bu bağlamda temsilciğimiz tarafından gerekli duyurular yapılarak, kadınların müracaatları alınmıştır. Belediye tarafından projenin iptali ile kadınlara yönelik bu girişim sekteye uğramıştır. Ancak amacımız yerelde kadının güçlenmesi ve demokrasi kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak olduğundan, ilgili atölyeler, yapılacak başka projeler ve desteklerle kadınlarımıza ulaşacak olup, KADEM bu noktada çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

Ailede ve sosyal hayatta kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kalkması, fırsat eşitliği ile dengeli bir toplumsal katılım sağlanmasına hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının toplumun her kesiminde bilhassa hizmet ettiği ilde kamu, özel sektör, akademi ve gönüllü kişiler başta olmak üzere desteklenmesi gereği demokratik toplumun vazgeçilmezlerindendir. Aksi yönde tezahür eden davranışları toplumsal kalkınma adına son derece üzücü buluyor, misyon ve vizyonumuz doğrultusundaki her türlü çalışmada din, dil, etnik köken, siyasi görüş vb. hiçbir ayrım yapmadan her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ilan ediyoruz.

Kamuoyunda yaratılmaya çalışılan intiba, bütün üyelerimizi ve gönüllülerimizi zan altına sokan bir tablo olup, beyanımızın kamu vicdanında karşılık bulacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla
KADEM Kırşehir Temsilciği

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top