HIZMET SEKTÖRÜNDE ÇALISAN KADINLARIN YASADIKLARI SORUNLAR VE

YÜKSELMELERININ ÖNÜNDEKI ENGELLER

Hibe Desteği veren Kurum: Isveç Uluslararası Kalkınma ve Isbirligi Ajansı (SIDA) – Dünya Bankası

Konu: Araştırmanın ana konusunu, hizmet sektöründe çalışan kadınların karşılaştıkları

Sorunlar ve yükselmelerinin önündeki engellerin neler olduğunu ortaya çıkarmak oluşturmaktadır.

Süre:17 ay

Hibe Desteği için Başvurulan ve Ön Değerlendirme Süreci Devam Eden Projeler:

KAYITLI KADIN ISTIHDAMININ ARTIRILMASI PROJESI

Hibe Desteği veren Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı- IPA (AB Katılım Öncesi Yardım Fonu)

Ortaklar: Müstakil Sanayici ve Is Adamları Derneği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü

İştirakçiler / Uygulama alanları: Esenler, Üsküdar, Başakşehir Belediyeleri

Konu: İstanbul’da kadınların kayıtlı istihdamının tevsik edilmesine ve kayıt dısı İstihdamın azaltılmasına katkı sağlamak

Süre: 12 ay

AB-TÜRKIYE SIYASETTE KADIN SIVIL AGI

Hibe Desteği veren Kurum: Merkezi Finans ve İhale Kurumu –IPA (AB Katılım Öncesi

Yardım Fonu)

Ortaklar: Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi-COJEP(Fransa), Avrupa Müslüman Gençlik ve Öğrenci Örgütleri Forumu – FEMYSO (Belçika)

İştirakçiler/Uygulama alanları: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Esenler Belediyesi

Konu: Türk sivil toplum kuruluşlarının AB siyasetindeki etkinliği ve rolü konusunda yetkinliğini arttırmak; kadınların siyasete katılımını desteklemek üzere Türk ve AB sivil

Toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir işbirliği ve ağ oluşturma mekanizmaları kurmak.

Süre: 12 ay

KAMUDA KARAR ALMA MEKANIZMALARINDA KADIN TEMSILINI ARTIRMAK,( K-KAMUDA)

Hibe Desteği veren Kurum: UNDEF- Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu

Ortaklar: İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma Merkezi

Konu: Türkiye’ de kadının üst düzey karar alma makamlarında, Avrupa ülkeleri ile karsılaştırıldığında sosyal siyasal ekonomik ve özellikle projenin ana temasını oluşturacak kamusal alanda yeterince temsil edilmemektedir, bunun temel nedeni geleneklerden tarihten ve sosyal yapıdan beslenen erkek bakış açısı ile açıklanmaktadır.

Bu projenin amacı öncelikle bu bakış açısının doğru olup olmadığını tespit etmek ve

Kadının kamusal alandaki temsilinin önündeki engelleri araştırmak ve temsili artırmak

İçin çözümler stratejiler üretmektir.

Süre:12 ay

KADIN CEZAEVLERINDE BULUNAN KADINLARIN KADINA YÖNELIK SIDDETIN ÖNLENMESI KAPSAMINDA BILINÇLENDIRILMESI

Hibe Desteği veren Kurum: BM Kadına Karsı Şiddeti Önleme Fonu

Ortaklar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Konu: Türkiye’de bulunan 1 açık ve 5 kapalı olmak üzere toplam 6 kadın cezaevinde bulunan kadınların 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında bilgilendirilmeleri, cezaevinde ve sonrasındaki hayatlarında Şiddete maruz kalmaları halinde hak ve sorumlulukları konusunda bilinçli hale gelmelerinin sağlanmasıdır.

Süre: 24 ay

 Ortak Olduğumuz Ön Değerlendirme Süreci Devam Eden Projeler:

AB/TÜRKİYE AÇILSIN!

Başvuran Kurum: ENAR Derneği (Belçika)- Irkçılığa Karsı Avrupa Ağı

Hibe Desteği veren Kurum: Merkezi Finans ve İhale Kurumu – IPA (AB Katılım Öncesi

Yardım Fonu)

Ortaklar: AIHD (Ankara İnsan Hakları Derneği), KADEM

Konu: Proje Türkiye’de insan hakları ve ayrımcılığın önlenmesi politikaları ve yasalarını desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşları ile yerel ve ulusal otoriteler arasındaki sivil diyalogu desteklemek üzere sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi, böylece ırkçılıkla savaşıp çatışmaların önlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Süre: 12 ay

IŞTE EŞIT

ENAR VAKFI (Belçika) – Irkçılığa Karsı Avrupa Ağı

Hibe Desteği veren Kurum: Merkezi Finans ve İhale Kurumu – IPA (AB Katılım Öncesi

Yardım Fonu)

Ortaklar: KADEM, İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi

Konu: Bu proje ile is dünyası, kamu görevlileri, sosyal ortaklar ve akademi temsilcileri ile çalışılarak dezavantajlı ve ötekileştirilmiş grupların işgücüne katılımını teşvik etmek amacıyla Türk sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini arttırmaktır.

Süre: 15 ay

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top