Ailenin korunmasına ilişkin politika geliştirmek de, kadınları ve çocukları şiddetten korumak da devletin görevidir.