Türkiye genelinde kurduğu yurtlar aracılığıyla genç kızların; sosyo- kültürel, ekonomik, sanatsal ve akademik alanda üretken bireyler olmalarını teşvik eden KADEM VAKFI’na bağışta bulunarak siz de toplumsal kültür inşasında aktif rol oynayan, bilgi birikimleriyle toplumları ileriye taşıyacak, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insani öz değerleri güçlü genç kadınların yetiştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz.

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI [KADEM VAKFI]
BAĞIŞLARINIZ İÇİN HESAP NUMARALARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Çemenzar Şube
TL BAĞIŞ HESAP NO [IBAN]:
TR34 0020 5000 0202 3000 0000 01

USD BAĞIŞ HESAP NO [IBAN]:
TR50 0020 5000 0202 3000 0001 01

EURO BAĞIŞ HESAP NO [IBAN]:
TR23 0020 5000 0202 3000 0001 02

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI [KADEM VAKFI]
ZEKATLARINIZ İÇİN HESAP NUMARASI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Çemenzar Şube
TL BAĞIŞ HESAP NO [IBAN]:
TR77 0020 5000 0202 3000 0000 03