KADEM VAKFI

KADEM VAKFI, Türkiye genelinde kurduğu yurtlar aracılığıyla genç kızların sosyo- kültürel, ekonomik, sanatsal ve akademik alanda üretken bireyler olmalarını teşvik etmek üzere çalışmalarına başlamıştır. KADEM VAKFI, toplumsal kültür inşasında aktif rol oynayan, bilgi birikimleriyle toplumları ileriye taşıyacak, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insani öz değerleri güçlü, başarılı şahsiyetler olmalarına katkı sağlayacak bir vizyonla genç kadınları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda genç kadınların toplumsal hayata entegrasyonu için mesleki gelişimlerine yönelik proje ve aktiviteler geliştirerek; araştırma, inceleme yapmalarına olanak sağlayan akademik çalışmalarını teşvik etmeyi, yürütmeyi ve yaymayı ilke edinen bilim kadınları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KADEM VAKFI ahlaki ve manevi değerleri ön planda tutarak, genç kadınların ihtiyaçlarını gözeten bir çabanın ürünü olarak, bugünün ihtiyaçlarını göz önüne alan, hayatı anlamlandıran, sağlı, hukuk, çevre, sanat, spor, medya gibi alanlar çalışma sahası içerisinde kabul eden bir misyona sahiptir.

KADEM VAKFI, Denizli, Elazığ ve Zonguldak’ta faaliyetlerine başlayan kız öğrenci yurtlarıyla bu hedefleri gerçekleştirmek üzere yola çıkmış ve yeni yurtlar açmak üzere çalış malarını sürdürmektedir.