KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun
Bayburt Temsilcilik Açılışı Konuşması

Sayın Valim,
Sayın Vekilim,
Sayın Belediye Başkanım,
Sayın Rektörüm,
Sayın İl Başkanım,
Saygıdeğer Misafirler,
Sevgili Kadem Ailesi,

Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Gazi Abdülvehhab, Şair Zihni ve Dede Korkut gibi tarihin unutulmaz isimlerine ev sahipliği yapan Bayburt, bugün bize de gönül kapılarını açıyor.

KADEM ailesi olarak Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunu yâd ettiğimiz bugünlerde birlikte olmanın ve burada 46. Temsilciliğimizi açmanın heyecanını yaşıyoruz.

Geleneğini hiçbir zaman unutmadan yeniliklere kucak açmaya hazır Bayburt halkının da çok iyi bildiği gibi, bizi diri tutan en kuvvetli bağ dayanışma ruhumuzdur.

Bizim insanımız tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, bugün de kadınıyla erkeğiyle vatanını, milletini korumak, ailesini bir arada tutmak için her konuda özveriyle çalışmaya hazırdır.

Anadolu insanının şahsiyet kazanmasında emeği olan meşhur Türk büyüğümüz Dede

Korkut’un destanlarında, aile önemli bir yer tutar. Aile kurmak ve evlat yetiştirmekten her zaman övgüyle bahsedilir. Bu birliğinin kadın ve erkeğin ortak çabasıyla ayakta kaldığı vurgulanır.

Ayrıca bu hikâyelerde kadınların eş ve anne olmanın ötesinde görevler üstlendiklerini ifade eden Dede Korkut

Kadınları kimi zaman ülkesini yöneten bir hükümdar kimi zaman savaşlara katılan birer kahraman olarak anlatmıştır.

Sayın Misafirler,

Geleneğimiz itibariyle kadınlarımızın geçmişte olduğu gibi bugün de toplumumuzda saygın bir yeri vardır.

Son dönemde Batı etkisindeki kadın tasavvurundan dolayı birtakım savrulmalar yaşamış ve bazı kalıpları benimsemeye zorlanmış olsak da

Huzur ve mutluluğun ancak kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmakla mümkün olduğuna inanıyoruz.

Biz KADEM olarak, kendi kültürel değerlerimizi ihya etmeye, aileyi kuvvetlendirmekle başladık. İnsanlarda birlik duygusu oluşturmak adına, birbirine rakip olan kadın ve erkek algısı yerine birbirini tamamlayan iki insan anlayışını benimsedik.

Bu sebeple KADEM olarak eşitliği de içeren bir adalet anlayışıyla CİNSİYET ADALETİ ilkesini savunuyoruz.

Aile ve toplum hayatında kadınların erkeklerle EŞİT FIRSTLARA erişimini destekliyor, kadın ve erkek arasındaki adalet ve dengenin ancak bu sayede gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Bu dengenin sağlanması şüphesiz, kadın ve erkeğin öncelikle ailede, sonra toplum içerisinde adil ve hakkaniyetli bir görev paylaşımında bulunmalarından geçer.

Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz KONGRE ve SEMPOZYUMLAR, yılda iki kere çıkardığımız KADIN ARAŞTIRMALARI DERGİMİZLE söz konusu adalet ve dengeyi sağlamak adına literatür oluşturarak akademi dünyasında katkı sağlıyoruz.

Toplum hayatının her noktasında zorlayıcı şartlara göğüs gererek vatana önemli hizmetler sunuyorlar. Bununla birlikte dışarıda çalışmayıp ev içinde emek sarf eden kadınlarımızın aileye ve ülke ekonomisine katkısı henüz rakamlarla ölçülebilmiş değil.

Bizim gayemiz de toplumun farklı kesimlerinde rol alan kadınlarımızı desteklemek ve onların yaşadığı problemlere dikkat çekmektir.

Kıymetli Misafirler,

Bizler, modern dünyanın kalıplarıyla şekillenmiş tek bir kadın modeli yerine, farklı kültürlerden beslenmiş, farklı kadın kimliklerinin toplumları daha da zenginleştireceğine inanıyoruz.

Bu sebeple kadınların ayrım yapılmaksızın eğitim almalarını, siyasetten ekonomiye, kültürsanattan akademiye diledikleri alanlarda var olmalarını, hem söylem hem de projelerimizle destekliyoruz.

Bu anlamda mesleki eğitimler de verdiğimiz GELECEĞE İŞ BAŞI ve İNOVASYONDA

KADIN projeleri ile çalışma hayatına katılmak isteyen kadınlara rehberlik etmekte ve onları bu konuda yüreklendirmekteyiz.

Ülke çapındaki projelerimizin yanı sıra her şehrin kendi imkân ve ihtiyaçlarına uygun çalışmalar da yürütüyoruz.

Örneğin Gaziantep temsilciliğimizin HÜNERLİ ELLER projesinde kadınlarımız kendi elleriyle yaptıkları her türlü gıda ve el işi ürünlerini, kurdukları pazarda satarak gelir elde ediyorlar.

Benzer şekilde Batman’da “SABUN SÜSLEME” Projesi ile belli bir eğitim sürecinin ardından kadınlarımız, evlerini mini birer atölyeye çevirerek, yeteneklerini işe dönüştürmeyi başardılar.

Biz KADEM olarak Bayburt halkımızın da bu ve benzeri projelerde yer alarak

Bu topraklara özgü değerleri, ekonomik anlamda da getirisi olan birer fırsata dönüştürmeleri için size destek olmaya hazırız.

Örneğin ehram dokumaları, Bayburt’un tanıtımı ve yöre halkının kalkınması adına çok destekleyici bir projeye dönüştürülebilir. Özellikle kadınlarımızın temsilciliğimizle işbirliği kurarak bu konuda çalışmalar başlatmasını, erkeklerimizin de onlara yardımcı olmalarını bekliyoruz.

Değerli Misafirler

KADEM Vakfı ile ülkemiz insanına ulaştırdığımız bir diğer hizmet, üniversite öğrenimi gören kız öğrencilerimiz için açtığımız yurtlardır.

Türkiye çapında 20 yurt merkezinde ailelerinden uzak evlatlarımız için sıcak ve güvenli bir yuva oluyor ve hayata hazırlandıkları bu süreçte onları yalnız bırakmıyoruz.

Sonuç itibariyle ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiğimiz bütün söylem ve projelerle amacımız, ailede ve sosyal hayatın akışında kadınların erkeklerle eşit fırsatlara ulaşmasının önündeki engelleri kaldırmak ve cinsiyetler arasında sağlam bir adaletin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

İnanıyoruz ki güçlü kadınlar güçlü ailelerin, güçlü aileler de güçlü toplumların teminatıdır.

Bugün bizi burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyor,

KADEM Bayburt temsilciliğimizin hepimiz için hayırlı ve faydalı işlere imza atmasını temenni ediyorum.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top