KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun III. Olağan Genel Kurulu Açılış Konuşması

Değerli KADEM Ailesi,
Sevgili Arkadaşlar,

III. Olağan Genel Kurulu’muzu gerçekleştirdiğimiz bu günde sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
Hepinizin bildiği gibi KADEM, 2013 yılından bu yana toplumda kadın konusunda kalıplaşmış yargıları kırmak; onların siyasi, sosyal ve akademik alanda erkeklerle eşit fırsatlara erişimini sağlamak için çaba sarf etmektedir.Toplumsal birliğin sağlanması adına, kadını ve aileyi destekleyen bütün çalışmalarımız, eşitliği de kuşatan bir adalet anlayışıyla hayat buluyor.
Bununla birlikte, Cinsiyet Adaleti ilkesinin yerleşmesi için kadın ve erkek arasında adil bir rol paylaşımı olması gerektiğini savunuyoruz.
Ancak adalet zeminine dayalı bir anlayışla ürettiğimiz projelerin insanlara dokunabilmemizde etkili olacağını biliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız kongre ile bu konudaki söylemlerimizi insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Kongrenin hazırlanması ve sunumunda emeği geçen hocalarıma ve arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi sivil toplum çalışmaları, gönüllü çabalar sayesinde ayakta kalabiliyor.
Ferdi veya kurumsal düzeyde sosyal sorumluluk bilinci gerektiren işler yerine getirilirken, zaman zaman iş tanımlarımızın ötesinde bir emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı özellikle teşekkür etmek isterim.
Bu özverili gayretimiz kadın ve erkeğin toplumda dengeli bir katılım düzeyine ulaşmasına katkıda bulunacaktır.
Ailenin kuvvetlendirilmesi, farkındalık çalışmalarımızın başında geliyor.
Aile, toplumu ayakta tutan en belirgin güçtür, fakat ailenin ayakta kalması aynı zamanda hem kadının hem de erkeğin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu yalnızca kadınların omuzuna yıkmak adil olmadığı gibi gerçekçi de değildir.
Değişen toplumsal şartlar ışığında, aile fertleri arasında adil bir iş bölümü ve rol paylaşımının, daha uyumlu ve huzurlu bir aile ortamı sağlayacağı muhakkaktır.
Güçlü Aileler Güçlü Bireylerden oluşur inancıyla, aile birliğini oluşturan kadın, erkek, çocuk, her ferdin kendini gerçekleştirmesi ve insan onuruna yakışır bir hayat sürmesi sağlıklı ve dengeli bir toplumun tesisi için kaçınılmazdır.
Bu anlamda kadınların eğitim imkânlarına hiçbir ayrımcılığa uğramadan kolayca erişmesi ve diledikleri noktada iş hayatına katılabilmeleri, hiç şüphesiz onların hayatın içinde daha güçlü durmasını sağlar.
Tabiatlarında var olan azim ve cesaret, kendilerini iyi yetiştirmiş olmanın verdiği özgüvenle sarsılmaz bir kararlılığa dönüşür.
En önemli nokta da şudur ki;
Kabiliyetleri hakkında farkındalığı gelişen kadınlar artık başkaları tarafından konu edilen bir nesne olmaktan çıkıp hayatın her alanında bir özne haline gelirler.

Değerli Arkadaşlar,

Biz KADEM olarak kadınlarımızın yetişmesine ve toplumda saygın bir yer edinmesine hizmet ederken, toplumda ayrımcılık, şiddet, istismar ve mobbing gibi haksız uygulamaların sonlandırılması ile ilgili çalışmalar da yürütüyoruz.
Hz. Peygamberin, söz konusu toplumu tarif ederken “Gün gelecek bir kadın Hire’den Kâbe’ye korku duymadan tek başına seyahat edebilecek” ifadesi, o günlerde medeniyet seviyesi ve adalet bilincinin ne ölçüde tasvir edildiğinin bir örneği olsa gerek.
”Nitekim kadınların güvenliği yalnızca onların tedbir alması veya kendilerini korumalarına terk edilmiş bir konu değildir. Şayet bir tehlikeden bahsediliyorsa, bu duruma maruz kalanların değil, fail olanların sorumlu tutulması daha hakkaniyetli bir yaklaşım olacaktır.
Unutmamalıyız ki değerleri koruma ideali, ancak elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği insanların varlığı ile gerçeğe dönüşebilir.
Çatışmacı bir üslupla cepheleşen kadın-erkek tartışmaları ise, bizi bu alanda yaşanan sorunlara çare bulmaktan uzaklaştırır.

Kıymetli Arkadaşlar,

KADEM olarak kurulduğumuz günden bu yana, ülke geneline yayılmış 46 Temsilciliğimiz ve 21 yurt merkezimizde gerçekleştirdiğimiz projeler, eğitimler, kampanyalar ile kadın meselesinde bir farkındalık yaratma çabasındayız. Ayrıca kongre ve zirve buluşmalarımız ve yılda iki kere yayınladığımız Kadın Araştırmaları Dergimiz ile akademi dünyasına önemli bir katkı sunduğumuzu düşünüyorum.
Yeni dönemde çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam edeceğimizin müjdesini verirken, birbirine kenetlenmiş büyük bir ekip olarak, inanç ve samimiyetle çaba sarf ettiğimiz her alanda iftihar edeceğimiz işlere imza atacağımıza eminim.
Ufkumuz ve yolumuz daima açık olsun.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top