KADEM Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun
Karabük Temsilciliği “Güvenli Aile Güçlü Gelecek” Projesi Kapanış Konuşması

Sayın Valim,

Sayın İl Müftüm,

Sayın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürüm,

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım,

Kıymetli KADEM Ailesi,

Ve Değerli Misafirler,

Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bugün, farklı kurumlarla iş birliği halinde gerçekleştirmiş olduğumuz “Güvenli Aile, Güçlü Gelecek” projesini tamamlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

KADEM, aile birliğinin güçlenmesi, kültürel değerlerimizin canlandırılmasına yönelik çalışmaları odağına alan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kadın, aile ve sosyal hayat ile ilgili meselelerin çözüme kavuşturulma sürecini, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye özen göstermektedir.

Bu anlamda “Güvenli Aile, Güçlü Gelecek” projesi bizim en kıymetli çalışmalarımız arasında yerini almıştır.

Çünkü birey ve aile birbirini besleyen ve kuvvetlendiren en temel iki yapıdır.

Değerli Misafirler,

Bildiğiniz gibi her birimiz, ailemizden aldığımız kültürel mirasla toplumsal hayata dâhil oluyoruz.

Türkiye’de ve dünyada yapılan araştırmalar da gösteriyor ki aileden aktarılan bu miras ne kadar güçlü olursa ülkelerin dayanışma ruhu ve sosyal yapıları da o ölçüde güçlü olur.

Çocuklar ilk olarak ailede anne-babayla bağ kurar. Zamanla aile hayatı içinde edindiği bilgi ve görgü ile toplum hayatında kendine bir yer edinir.

Dolayısıyla kültürel değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılması ailelerle sağlanır.

Ailenin güven veren bir babadan ya da şefkat dolu bir anneden mahrum kalması çocukların yetişme ve olgunlaşma süreçlerini şüphesiz ki olumsuz etkiler. Onları hayata karşı daha savunmasız bırakır.

Güçlenmesinin özellikle çok küçük yaşta teknolojiyle buluştuğu günümüzde, takip edilen bazı sakıncalı içerik ve oyunlar, son derece tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Hepimiz ne yazık ki bu içeriklerin çocukların hayatlarına mal olduğu durumlara da şahit olduk.

Teknolojik imkânların bu şekilde yanlış kullanımı kişilik gelişimi devam etmekte olan gençleri, kültürel kimliklerine ve değerlerine zamanla yabancılaştırıyor.

Bu yabancılaşma hem aile içinde hem de toplumsal hayatta çatışmalara sebebiyet veriyor.

Yaşadığımız bu sorunları çözüme kavuşturmanın, anne-baba ve çocuk arasında sevgi ve güvene dayalı bir bağ kurmanın ve böylelikle aile yapısını güçlendirmenin günümüzde çok kritik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz.

Bu bağlamda ‘Güvenli Aile, Güçlü Gelecek’ gibi çalışmaların ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor.

Proje kapsamında, ailelerin birlikte nitelikli paylaşımlarda bulunabilecekleri geleneksel el sanatları, resim, spor, müzik gibi atölyeler kuruldu.

Çocuklarımızın sosyalleşmesi, farklı ortamlarda bulunmayı tecrübe etmeleri, seyahat bilinci kazanmaları için kamplar düzenlendi.

Ayrıca aile bireylerine, kendini tanıma ve haklarını öğrenme gibi konularda farkındalık kazanmalarına yönelik eğitimler verildi.

Projede aile değerleri arasında belirleyici bir yere sahip olan mahremiyet kavramının önemi üzerinde duruldu.

Ve bu bilincin aileyi kuvvetlendiren insan ilişkilerini düzenleyen rolü özellikle öne çıkarıldı.

İnsan yaradılışına en uygun ölçüleri belirleyen mahremiyet ilkesinin toplumsal ve bireysel hayatı, her türlü aşırılıklardan koruduğu belirtildi.

Bu konuda Hz. Peygamber’in “Hayâ imandandır.” sözüyle de ifade ettiği gibi mahremiyetin inançla doğrudan bir bağına dikkat çekmek isterim. Örneğin, Hz. Peygamber belli bir yaştan sonra, çocukların anne babalarının odalarına izinsiz girmemeleri gerektiği konusunda uyarılarını hepimiz biliriz. Benzer şekilde anne babalar da yetişkin çocuklarının özel alanlarına onların izni olmaksızın müdahale etmemesi gerekiyor. Bu ölçüyü korumak, aile efradının birbirine olan saygısını pekiştirdiği gibi aralarındaki muhabbeti de artırdığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

Mahremiyet vurgusunun yanı sıra benzer birçok faaliyetin de gerçekleştirildiği bu projede, ailenin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

“GÜÇLÜ BİR GELECEK” için çocukların ve gençlerin pırıl pırıl zihinlerinin tüm tehditlerden korunduğu, manevi ve kültürel değerlerimizin benimsendiği “GÜVENLİ AİLELERİN” kurulması hepimizin sorumluluğundadır.

Biz KADEM olarak her zaman bu çalışmalarının içinde yer almaya ve elimizden gelen tüm desteği sunmaya devam edeceğiz.

Bu projede emeği geçen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İl Müftülüğüne ve Karabük Temsilciliğimize teşekkür ediyor, herkesi saygıyla selamlıyorum.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top