Rasulullah’ın aile içindeki nezaketinin herkese örnek olması maksadıyla KADEM olarak yayınlamış olduğumuz hadis-i şerif paylaşımı sonrası kamuoyuna duyuru…

Mezkur hadis-i şerifi bir fıkhi hükme delil olarak değil, Rasulullah’ın örnek aile yaşantısından bir kesit olarak dikkatlere sunduk. Zikredilen hadisi kimseye faydası olmayacak farklı mecralara çekmeye çalışmak, iyi niyet sınırlarını aşan ve içinde bulunduğumuz manevi atmosfere yakışmayan bir davranıştır. Bu bağlamda dakik bir münekkid olan Şuayb el-Arnavut’un mevzubahis hadisin isnadını “Müslim’in şartlarına göre güçlü görmesi”, hadisin sıhhatinde sorun olmadığını göstermesi açısından önemlidir.
Ayrıca bilinmelidir ki, KADEM dini bir konu hakkında referans gösterirken gerek klasik İslam kaynaklarına gerekse Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarına başvurmayı ilke haline getirmiştir. İlk yayınladığımız haliyle verilen kaynakta hadisin farklı bir varyantının olması teknik bir konudur. Daha net olmak adına hadisin lafzen geçtiği kaynakları yayınlıyoruz. Nitekim bu hadis, Tahavi, İbn Hibban, İbn Kesir, Elmalılı Hamdi Yazır tarafından zikredilmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığının Hadislerle İslam eserinde de yer almıştır. Dileyenler aşağıdaki kaynaklara müracaat edebilirler.

1. Müşkilü’l âsar=Şerhu Müşkil’l âsar/ Ebu Cafer et-Tahavi Ahmed b. Muhammed b. Selame, Beyrut, Dâru Sadır, ty. cilt 12, s. 33.

2. el-İhsan fi takribi Sahihi İbn Hibban/ Müellif: Ebu Hatim Muhammed b. Hibban b. Ahmed el-Büsti, tertib: Ebu’l Hasan Alaeddin Ali b. Balaban; tahkik: Şuayb el-Arnavut, Beyrut:Müessesetü’r-Risale, 1986/1406, cilt 2, s. 329. (Pdf formatında s. 387).

3. Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Ebü’l- Fida İmadüddin İsmail b. Ömer İbn Kesir, tercüme: Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner, İstanbul 1988, cilt 4, s. 1512 ( Al-i İmran Suresi, 190-194. ayetlerin tefsiri kısmında)

4. Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır, cilt 2, s. 1256.

5. Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yay., cilt 2, s. 245.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top