Kadın Araştırmaları Dergisi’nin Altıncı Sayısı Çıktı

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) resmî, hakemli ve akademik süreli yayını olan, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, altıncı sayısı yayımlandı.

Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergi olan KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın çalışmalarıyla ilgili çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimini bir araya getirmeyi ve kadın araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar için önemli bir mecra olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca nitelikli tartışma ve çalışmaların önünü açarak kadınlara yönelik politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nin altıncı sayısında Amerikalı Kadın Hakları savunucusu Daisy Khan’la, ABD’de yükselen İslamofobi, Müslüman kadınların siyasetteki yeri ve kurucusu olduğu WISE (Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equality) ile ilgili konuların konuşulduğu röportaj yer alıyor. Röportaj dışında dergide, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uğur’un, Türkiye’de kadın yoksulluğunu istatistiki veriler ışığında inceleyen “Türkiye’de Kadın Yoksulluğu ve Yoksunluğu” başlıklı makalesi bulunuyor. Arş. Gör. Serdarhan Duru ve Prof. Dr. Veli Duyan’a ait olan “Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri” başlıklı makalede ise, engelli çocuğa sahip olan ailelerde toplumsal cinsiyet rolleri incelenirken konuyu sosyal hizmet bağlamında değerlendirilip, bu bağlamdaki teklifler paylaşılıyor. Dergide ayrıca, Arş. Gör. Aysel Özdemir ve Yrd. Doç. Dr. Funda Budak tarafından kaleme alınan, göçmen çocukların yaşadıkları ışığında karşılaştıkları psikolojik sorunları konu alan “Göçün Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri” başlıklı makale ile Prof. Dr. Hayri Erten tarafından kaleme alınan “XVIII. Yüzyıl Konya Mahkeme Kararlarında Kadınların Erkekler Karşısındaki Konumu” başlıklı bildiri yer alıyor. Günümüz hakim tarih okumasının aksine Osmanlı dönemine ait bir tarihsel kesitte kadınların sosyal konumlarının beklenenin dışında olduğunu örneklerle ortaya koyan yazar, dönemin toplumsal gerçekliğine dair önemli ve gerçekçi deliller sunan şer’iyye sicillerine dayanarak Osmanlı’da kadın konusuna ışık tutuyor.
Derginin kitap değerlendirmeleri bölümünde ise ilk olarak Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell ve Nancy Fraser’ın karşılıklı tartışan metinlerinden oluşan Çatışan Feminizmler, Büşra Bilgin değerlendirmesiyle yer alıyor. İkinci olarak Shulamith Firestone’un Cinselliğin Diyalektiği adlı eseri Zeynep Yapar tarafından değerlendiriliyor. Son olarak, Serpil Çakır’ın kaleme aldığı Osmanlı Kadın Hareketi adlı eser Betül Erken tarafından değerlendiriliyor.
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ni, TUBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda bulabilirsiniz. TUBİTAK ULAKBİM, kurumsal kullanıcıları birbirine ve küresel bilgisayar ağlarına bağlayan etkileşimli, yeni teknolojilere açık eğitim ve araştırma ağı kuruyor.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top