Kadın Araştırmaları Dergisi’nin
Dokuzuncu Sayısı Çıktı

16 Temmuz 2019, İstanbul

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) resmî, hakemli ve akademik süreli yayını olan, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, dokuzuncu sayısı yayımlandı.

Hakemli, akademik bir dergi olan KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, kadına dair konuların tek biçimli yaklaşımla okunmasını aşmayı hedefleyen, bu amaçla kadın araştırmaları alanında farklı söylem, yaklaşım ve teorik yönelimlere kapı açan bilimsel bir faaliyet olarak alanda kendine yer edinmeyi başarmıştır. Ayrıca nitelikli tartışma ve çalışmaların da önünü açarak kadınlara yönelik politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nin dokuzuncu sayısında İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beylü Dikeçligil, kadın ve aileye dair merak edilen soruları yanıtlıyor.

Dergideki ilk makale, Yunus Akan ve Binnaz Kıran tarafından kaleme alınan; “Şiddeti Azaltma Psiko-Eğitim Programı’nın (ŞAPP) Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklerin Saldırganlık, Duygu Yönetimi ve İlişki Özyeterlilik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi” başlığını taşıyor. Yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada, Mersin Denetimli Serbestlik Merkezine bağlı 52 hükümlü erkekle çalışılmış; geliştirilen programın eşine şiddet uygulayan erkeklerin saldırganlıklarını azaltmadaki, duyguları yönetme becerilerini ve ilişki özyeterliliklerini arttırmadaki etkisi test edilmeye çalışılmış̧.

İkinci olarak Tahsin Yamak, Emre Saygın ve Adem Gök tarafından kaleme alınan “Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Kurumsal Yapının Kadınların İş Gücüne Katılım Oranı Üzerindeki Etkisi” başlıklı makale bulunuyor. Bu çalışmada yazarlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kurumların kadın istihdamı üzerindeki etkilerini incelemeyi hedeflemişler. Üçüncü olarak dergide yer verilen makale ise Başak Ünübol, Elif Çinka, Rabia Bilici ve Seyhan Hıdıroğlu tarafından kaleme alınan; “Bağımlı Kadınların Ruhsal, Ailesel ve Çevresel Sorunlarının İncelenmesi” başlığını taşıyor. Bu çalışmada yazarlar, gerçekleştirdikleri odak grup görüşmeleriyle kadınların alkol ve madde kullanımının altında yatan çevresel, ailesel ve ruhsal etmenleri saptanmayı ve tedavi sürecinde kişisel ve çevresel etmenlerin tespitini hedeflemişlerdir.

Dergideki bir diğer makale Melih Sever’e ait olan “Kaos İçinde Güçlenmek: Bir Annenin Lösemi ve Kök Hücre Nakli Anlatılarının Analizi” başlığını taşıyor. Çalışmada anlatı analizi kullanılmış, elde edilen anlatılar sosyal bağlamın aile üzerindeki etkisi, kimlik oluşturma, anlam arama, hastalıklarla mücadele ve ailedeki yansımalar açısından incelenmiştir. Dergide son olarak Alev Fatoş Parsa ve Zuhal Akmeşe tarafından kaleme alınan “Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği” başlıklı çalışma yer alıyor. Bu çalışmada instagram anneleri olarak tanımlanan örneklem grubunun sosyal medya profilleri analiz edilerek çocukların metalaştırılması çerçevesinde eleştirel bir analiz ortaya konmuştur.

Kitap değerlendirmeleri bölümünde ise öncelikle Carol J. Adams’ın Etin Cinsel Politikası Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuram adlı eseri, Derya Eren tarafından ele alınıyor. İkinci olarak M. Numan Sa- ğırlı, Lila Abu-Lughod’a ait olan Do Muslim Women Need Saving? başlıklı kitabı değerlendiriyor. Bu bölümde son olarak Zehra Zeynep Sadıkoğlu, Elizabeth Badinter’e ait olan Kadınlık mı? Annelik mi? başlıklı kitabı değerlendiriyor.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ni, TUBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda bulabilirsiniz. TUBİTAK ULAKBİM, kurumsal kullanıcıları birbirine ve küresel bilgisayar ağlarına bağlayan etkileşimli, yeni teknolojilere açık eğitim ve araştırma ağı kuruyor.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top