kadin-arastirmalari-dergisinin-10-sayisi-cikti

Kadın Araştırmaları Dergisi’nin

 

Onuncu Sayısı Çıktı

23 0cak 2020, İstanbul

KADEM’in resmî, hakemli ve akademik süreli yayını olan, Kadın Araştırmaları Dergisi’nin 10. sayısı çıktı.

Hakemli, akademik bir dergi olan KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, kadına dair konuların tek biçimli yaklaşımla okunmasını aşmayı hedefleyen, bu amaçla kadın araştırmaları alanında farklı söylem, yaklaşım ve teorik yönelimlere kapı açan bilimsel bir faaliyet olarak alanda kendine yer edinmeyi basarmıştır. Ayrıca nitelikli tartışma ve çalışmaların da önünü açarak kadınlara yönelik politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nin onuncu sayısında;

  • Toplumsal cinsiyet, popüler kültür ve erillik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Birsen Banu Okutan ile gerçekleştirilen mülakat yer alıyor.
  • Dergideki ilk makale, Neslihan Arıcı Özcan, Ayşenur Yakut ve Melek İslamoğlu’na ait olan “Annelerin Annelerinden Algıladıkları Ret ile İyi Oluşları Arasındaki İlişkide Ebeveyn Bilinçli Farkındalığının Aracı Rolü” başlığını taşıyor.
  • Dergide bulunan ikinci makale; “Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetlerinin Toplumsal Etkinliği Üzerine Bir İnceleme” başlığını taşıyor ve Gülşen Çetin Aydın ile Serpil Aytaç’a ait.
  • Dergideki bir diğer makale ise Hale Biricikoğlu’nun kaleme aldığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Türk Kamu Yönetimi: Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Tercih Kılavuzları Üzerinden Yapılan Bir İnceleme” başlığını taşıyor.
  • Emine Şahin ve Zülfiye Acar Şentürk’e ait “Türkiye’de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Alanında Çalışan Kadınların İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Bakış Açıları” makalesi dergideki bir diğer makale.
  • Dergide son makalesi Pelin Şahin Yarbağ’ın kaleme aldığı “Kadın Çalışanların İş gören Sesliliği, Psikolojik Sermaye ve Aidiyet Algısı Üzerine Bir Araştırma: Antalya ve Muğla İlleri Örneği” başlığını taşıyor.
  • Kitap değerlendirmeleri bölümünde ise öncelikle M. Numan Sağırlı; H. Şule Albayrak’ın editörlüğünü üstlendiği “Kadın Olmak” kitabındaki “İslam, Gelenek, Modernite ve Ötesi” başlıklı makalesini inceliyor. İkinci olarak Betül Erken, Cihan Aktaş’ın “Bacıdan Bayana” kitabını değerlendiriyor. Bu bölümde son olarak Ayşe Dilara Bostan; Cristina Bacchilega ait olan “Postmodern Masallar: Toplumsal Cinsiyet ve Anlatı Stratejileri” başlıklı kitabı değerlendiriyor.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ni, TUBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı’nda bulabilirsiniz. TUBİTAK ULAKBİM, kurumsal kullanıcıları birbirine ve küresel bilgisayar ağlarına bağlayan etkileşimli, yeni teknolojilere açık eğitim ve araştırma ağı kuruyor.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top