Kadın Araştırmaları Dergisi’nin Sekizinci Sayısı Çıktı

30 Ocak 2019, İstanbul

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) resmî, hakemli ve akademik süreli yayını olan, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, sekizinci sayısı yayımlandı.

Hakemli, akademik bir dergi olan KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, kadına dair konuların tek biçimli yaklaşımla okunmasını aşmayı hedefleyen, bu amaçla kadın araştırmaları alanında farklı söylem, yaklaşım ve teorik yönelimlere kapı açan bilimsel bir faaliyet olarak alanda kendine yer edinmeyi başarmıştır. Ayrıca nitelikli tartışma ve çalışmaların da önünü açarak kadınlara yönelik politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nin sekizinci sayısında röportajın yanı sıra dergide, Şule Polat’ın kadın öğretmenlerin iş-yaşam dengesi ile iş performansı ilişkisini Ankara’da incelediği “Kadın Öğretmenlerde İş-Yaşam Dengesi ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı makalesi yer alıyor. Derginin ikinci makalesi Elif Hobikoğlu Haykır, Funda H. Sezgin ve Gamze Sart tarafından kaleme alınan ve Arap ülkelerinde 1970-2014 dönemi için kadınların yükseköğrenime devamını etkileyen faktörlerin ekonometrik olarak analiz edildiği “Kadınların Yükseköğrenime Devamını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi: Arap Dünyası Örneği” başlığını taşıyor.

Ayşe Kütükcü ve Faruk Kerem Şentürk’e ait olan “Cinsiyet Rolü ve Denetim Odağının Kadınların Kariyer Geleceği Algısına Etkisi” başlıklı nicel araştırma, dergide yer verilen bir diğer çalışma. Yazarlar, bu çalışmanın amacını kadınların kariyer geleceği algısı üzerinde cinsiyet rolü ve denetim odağının etkileri olarak belirlemişler, saha araştırmasını Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli üzerinde gerçekleştirmişlerdir.

Handan Karakaya tarafından kaleme alınan “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Boşanma/Boşanma Süreci ve Kadın: Elazığ Örneği” başlıklı makalede yazar; boşanma sürecini sorunsallaştırarak, nitel araştırma yöntemiyle çalışma grubunu oluşturmuş, 13 kadınla yaptığı görüşmeleri analiz ederek boşanma sürecinde karşılaşılan sorunlara yer vermiştir.

Son olarak dergide, Tuğba Kara’nın yazdığı “Doğu ile Batı’nın Şuh Kadınları Üzerinden Ötekinin Cinselliğinin Edebi Temsili” başlıklı makale yer almaktadır. Bu çalışmada yazar, Pierre Loti ve Halid Ziya’nın seçilmiş eserleri üzerinden Doğu ve Batı’nın kendini inşa sürecinde ötekinin temsilini ve bunun cinsellik ve cinsiyet üzerinden aldığı biçimi ele almıştır.

Kitap değerlendirmeleri bölümünde ise, ilk olarak Prof. Dr. Huriye Martı’nın kaleme aldığı Hakları ve Saygınlığıyla İslam’da Kadın adlı eser, Ayşe Betül Yılmaz tarafından değerlendirilmiştir. İkinci değerlendirme de Esra Taşkesen’e ait olup, Ayşegül Utku Günaydın’ın Kadınlık Daima Bir Muamma: Osmanlı Kadın Yazarların Romanlarında Modernleşme başlıklı eseri üzerinedir. Son olarak Yaprak Zihnioğlu’nun yazdığı Kadınsız İnkılap: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği başlıklı eser, Berna Terzi Eskin tarafından değerlendirilmiştir.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ni, TUBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda bulabilirsiniz. TUBİTAK ULAKBİM, kurumsal kullanıcıları birbirine ve küresel bilgisayar ağlarına bağlayan etkileşimli, yeni teknolojilere açık eğitim ve araştırma ağı kuruyor.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top