2014 Yerel Seçimlerde Seçilen  İl ve ilçelerdeki Kadın Belediye Başkanlarını ve Kadın belediye meclis üyelerini tebrik ediyoruz.

Dünyanın büyük bir kısmında kadınlar, mahallesinde ilçesinde, ilinde dolayısı ile yerel idarelerde erkeklere oranla daha az katılım sağlamaktadır. Demokrasinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte kadından, seçmen olarak bir grubu ya da örgütü destekleyerek pasif katılım göstermesi değil aktif katılım sağlayarak temsil karar alma mekanizmalarında daha fazla görünür olması beklenmektedir. Bu beklentiye ve kadınların verdikleri mücadeleye rağmen kadınlar siyasette yeterince temsil edilememektedirler.

Kadınların siyasal yaşam ve karar alma mekanizmalarında eksik temsil sorunu, dünyada genel olarak cinsiyetler arasında var olan adaletsizliğin temel bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütüncül bir yaklaşım ile toplumsal, siyasal ve ekonomik kalkınmanın ancak kadınların varlık gösterebilecekleri tüm karar alma süreçlerine dahil olması ile mümkün olacağı geçmişten günümüze çeşitli vasıtalar ile ifade edilmektedir.

Ülkemizde demografik olarak kadın ve erkek oranları birbirine yakın olmasına rağmen siyasi temsilde kadın adaylarının oranı son 10 yılda artış göstermiştir. Yeterli olmamakla birlikte bu artış, sadece kadınlar açısından bir avantaj değil, bilakis demokrasimizin gelişmesi ve toplumsal zenginliğimizin ortaya konması bakımından son derece önemlidir.

Genel ve yerel seçimler referansını yasal temsil ilkesinden alarak ve cinsiyet ayırımı yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Her seçim, kadının seçmen ve aday olarak katılımı ile çeşitlenmekte ve kadın bakış açısı ile toplumu yeniden şekillendirmektedir.  .

Özellikle yerel siyasete katılım ve temsil, kadınların toplumsal kalkınmadaki rolü açısından fazlasıyla önemlidir. Merkez-Çevre arasında bir köprü görevi gören, altyapı, sağlık, çevre, kaliteli yaşam, eğitim gibi hizmetleri halka sunan, sosyo-kültürel faaliyetleri ile halkı sosyal hayatta aktif hale getiren yerel idarelerde, kadın bakış açısının vereceği katkı, hizmeti alan kesimin çoğunluğunun kadın olduğunu düşünüldüğünde daha da önemli hale gelmektedir.

Geçmişten günümüze, profesyonel iş ve meslek hayatının içinde yer alarak kadının statüsünü güçlendiren kadınlarımızın yanında, ev idaresi, çocuk bakımı gibi temel faaliyetlerle ilgilenen ve bu doğrultuda geleneksel olarak bir rol üstlenen kadının yerel yönetimlerle olan ilişkisi yadsınamayacak bir sosyal gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde, şiddete maruz kaldığı zaman kadın konukevlerine sığınan, sosyal yardıma muhtaç olduğu zaman belediyelere başvuran kadınlar için yerel yönetimler her zaman doğru ve güvenilir bir adres olmuştur. Nitekim 1930 yılındaki belediye seçimlerinde İstanbul il Meclis üyesi seçilen Latife Bekir’in sözü de bu olguları doğrular niteliktedir:

‘Belediyecilik, her şeyden evvel büyütülmüş bir ev idaresi demektir.’

Kadın adayların çeşitlilik gösterdiği, katılım oranı ve sonuçları itibarı ile demokrasi vurgusunun ortaya çıktığı 2014 yerel seçimleri, seçilmiş kadın belediye başkanı sayısı açısından yeterli değildir.

Ancak 2014 Yerel seçimlerde seçilen kadın belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin gösterecekleri çaba ve gerçekleştirecekleri faaliyetlerle birlikte kadının karar alma mekanizmalarında daha fazla rol alması için birer örnek teşkil edeceği unutulmamalıdır.

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, 2014 yerel seçimlerde halkın özgür iradesiyle seçilen Büyükşehir Belediyelerinde,  il ve ilçelerdeki kadın belediye başkanlarımızı ve seçilen tüm belediye meclis üyelerini tebrik ediyor, demokrasinin her yerde ve her zaman tecelli etmesi adına bir sonraki yerel seçimlerde seçilen kadın belediye başkanları sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top