KADIN STK’LARDAN KAMUOYU DUYURUSU:
KADINLAR İÇİN ‘NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU’NA SAHİP ÇIKIYORUZ

Ülkemizdeki yaygın davranış kalıpları ve evlilik teamülleri pek çok kişinin evlilik birliğinin sağlanması hususunda dini nikâh ritüellerini gerekli ve yeterli bulduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, uygulamada hiçbir yükümlülük veya yaptırım getirmeyen bu durum bazen kadınların, zaman içinde büyük hak kayıplarına uğramalarına, maddi ve manevi anlamda istismar edilmelerine yol açmaktadır. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için evliliklerin yasal bir zemine kavuşturulması acil bir ihtiyaçtır ve demokratik ve laik hukuk devletinin gerekliliklerindendir.

Kamuoyunda müftülere nikâh yetkisi tanınması olarak bilinen ve meclis genel kurulu gündeminde bulunan kanun tasarısına göre, Medeni Kanun bağlamında evlendirme yetki ve görevine sahip memurların kapsamı genişletilmekte; il ve ilçe müftülükleri de belediyeler, nüfus müdürlükleri ve konsolosluklar gibi yetkilendirilmektedir.  Böylece Medeni Kanun kapsamındaki resmi nikâh işlemlerinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için vatandaşlara ilave bir seçenek daha sunulmakta, seçim de kişinin tercihine bırakılmaktadır.

Toplumsal bir ihtiyaca cevap veren, hukuk devleti ve laiklik ilkesinin gereği olan bu düzenleme ile müftülüklere verilen bu yetki imam nikâhı ya da dini nikâh değil, mevcut hukuk kuralları doğrultusunda resmi nikâh gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca Medeni Kanun’da yer alan bilhassa evlenme yaşı/evlenme ehliyeti konularında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

Hal böyle iken söz konusu tasarı hakkında kamuoyunu meşgul eden bir kısım mesnetsiz ve yersiz eleştiriler ile gerçeklerden uzaklaşılarak korku senaryoları üretildiğini ve düzenlemenin amacının gölgelenmeye çalışıldığını gözlemlemekteyiz.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşu olarak bizler;

Kadınların hak ve özgürlüklerinin pozitif hukuk kuralları ile korunmasının mutlak gerekliliğini yüksek sesle dillendirerek söz konusu tasarıyı resmi evlilikleri kolaylaştırıcı ve çiftleri resmi nikâha teşvik edici mahiyetinden ötürü oldukça yerinde ve gerekli bir düzenleme olarak değerlendiriyoruz.

Dinin devlet eliyle geriletilmesi ve dindarların baskılanmasını esas alan otoriteryen bir laiklik anlayışından uzaklaşarak;  özgürlüğü merkeze alan ve dindarların da yaşam tarzlarının güvence altına alındığı demokratik laiklik anlayışına ulaşılan 2017 Türkiye’sinde akıl, vicdan ve sağduyu sahibi herkesin; toplumu ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemlere ve paslanmış endişelere fırsat vermeyeceğinin inancını paylaşıyoruz.

Aşağıda logosu bulunan STK’lar ile birlikte yaptığımız açıklama, bizi destekleyen tüm STK’ların imzasına açıktır.

Destekleriniz bizim için önemli. Siz de destekliyorsanız logonuzu info@kadem.org.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Destekleyen STK’lar

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top