GREVIO Türkiye Adaylığı Sürecinde
Prof. Dr. Aşkın Asan’ı Destekliyoruz

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) üyeliği için Türkiye’den kadın çalışmaları ve akademik başarılarıyla bilinen Prof. Dr. Aşkın Asan aday gösterildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı kapsamında Aile içi İletişim ve Ebeveyn Eğitimi ile Aile Sosyolojisi derslerini yürütmekte olan Prof. Dr. Aşkın Asan, aynı zamanda üniversitenin Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür olarak görev yapmaktadır.

Kadın çalışmaları alanındaki yayınları ve geliştirdiği projeleriyle tanınan Prof. Asan; Dünya Ekonomik Formu Küresel Ajanda Kadını Güçlendirme Komitesinde ve Dünya Bankası Kadını Güçlendirme Danışma Kurulunda danışmanlık yapmış, kırsal bölgelerde kadını güçlendirme amacıyla “Kadın Merkezleri” kurmuş, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yerel kampanyalar yürütmüş ve sadece ilkokul diplomasına sahip kadınlar için “Üniversite Transfer” programı geliştirmiş ve uygulamıştır. Prof. Asan, TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sorunları Komitesi başkanı ve özel raportörü olarak çalışmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Gurubu Üyesi görevinde bulunmuş ve Kadın Sorunları Araştırma Komisyonu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Ayrıca 2007-2011 yılları arası Ankara Milletvekili olarak görev yapan Prof. Asan, 2011-2014 yılları arasında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı yapmıştır.

Kadınlara yönelik etkili çalışmalara imza atan, akademik ve bürokratik başarıları ile bilinen Prof. Dr. Aşkın Asan’a GREVIO Türkiye adaylığı sürecinde desteklerimizi sunar, kendisine başarılar dileriz.

Prof. Dr. Aşkın Asan Kimdir?

1965’te Trabzon’da doğan Aşkın Asan Riyad Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını, 1992’de ABD Texas Tech Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında; doktora eğitimini, 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamladı.

1998 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2002-2004 yılları arasında Dubai Ajman University of Science and Technology’de görevlendirildi. 2004’de bilgisayar ve öğrenim teknolojileri alanında doçent oldu. Sultan Qaboos Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Araştırma projeleri yürütücülüğü yaptı. Çoğu uluslararası olmak üzere 30’un üzerinde makalesi yayımlandı.

2007-2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2011-2014 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2014-2017 yılları arasında Avrasya Üniversitesi rektörü olarak görev yaptı. 23. Dönem’de Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve İKÖPAB Türk Grubu Üyesi oldu.

Eğitim Teknolojileri alanında Profesör ünvanına sahip olan Aşkın Asan, hâlihazırda İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2018 yılı itibariyle İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü görevini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti, Demokratik İlerleme Enstitüsü Uzmanlar Kurulu üyesi ve Türkiye Demokrasi Platformu Başkan Yardımcısıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Asan, evli ve 3 çocuk annesidir.

Prof. Dr. Aşkın Asan’ın Kadına Yönelik Çalışmaları

Prof. Dr. Aşkın Asan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı kapsamında Aile içi İletişim ve Ebeveyn Eğitimi ve Aile Sosyolojisi derslerini yürütmektedir. Prof. Asan ayrıca “3-6 Yaş Arası Okul Öncesi Çocukların Oyuncak Tercihleri ve Cinsiyet Kalıp Yargıları ile Ebeveynlerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı Yüksek Lisans Tezini yönetmiştir. Üniversitenin Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başta olmak üzere, lise düzeyinde öğrenim gören kız öğrencilere yönelik “Vizyoner Hedefler Projesi” gibi kadını güçlendirme alanında birçok çalışma yürütmektedir. Prof. Asan bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan “Demografik Dönüşüm ve Kadın” temalı Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Bilim Kurulu üyesidir. Prof. Asan üniversitedeki görevinin yanı sıra Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ‘nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle müdür olarak görevlendirilmiş ve “Kızlar için Vizyoner Hedefler Projesi”nin yürütücülüğünü yapmaktadır.

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü döneminde; Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Kendini Savunma” üniversite seçmeli derslerini geliştirmiş ve uygulamıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yerel kampanyalar yürütmüştür. Prof. Asan sadece ilkokul diplomasına sahip kadınlar için “Üniversite Transfer” programı geliştirmiş ve uygulamıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığı döneminde; Avrupa Konseyi Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi (İstanbul Sözleşmesi) Sözleşmesi’nin uyumu ve uygulaması ve akabinde Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun (6284) ve Yönetmeliklerinin hazırlanması çalışmalarında başkanlık yapmıştır. Türkiye genelinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kurmuştur. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin yapısı ve işleyişi Prof. Asan’ın başkanlığında geliştirilmiştir. Prof. Asan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılabilecek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Müfredatı geliştirmiş tüm üniversitelerde uygulanmasını sağlayıcı denetim mekanizmasını kurmuştur. Dünya Ekonomik Formu Küresel Ajanda Kadını Güçlendirme Komitesinde ve Dünya Bankası Kadını Güçlendirme Danışma Kurulunda görev yapmıştır. Kadını güçlendirme amacıyla kırsal bölgelerde “Kadın Merkezleri” kurmuş, kadını güçlendirme alanında “Adım Adım Anadolu”, “Karar Mekanizmalarında Kadın”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlama”, Fakirlikle Mücadele Stratejileri”, “İkinci Şans: Eğitim Projesi”, “Türkiye’de Kadınlar ve Kızlar için Milenyum Gelişim Hedeflerinin Uygulanması” gibi birçok projenin yürütücülüğünü yapmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara Milletvekilliği döneminde AK Parti ArGe Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. “Siyaset Akademisi” kapsamında Yerel Yönetimlerde Kadınlar konulu özel müfredat geliştirmiştir.  Keçiören ve Altındağ Belediyeleri Kadın Merkezlerinde uygulanacak Kadını Güçlendirme modeli geliştirmiştir. TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Asan Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sorunları Komitesi başkanı ve özel raportörü olarak çalışmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Gurubu Üyesi görevinde bulunmuş ve Kadın Sorunları Araştırma Komisyonu’nun kurulmasına öncülük etmiştir.

Bu çalışmalarının yanında Demokratik Gelişim Enstitüsü bünyesinde Çatışma Çözümünde Kadınların Rolleri alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Aşkın Asan’ın Kadına Yönelik Yayınları

 • Women Rights in Turkey, Women and Parliament .. the present and the future Conference, Kuwait University, Centre for Studies and Research on Women, Kuwait City, Kuwait, 10/04/2014
 • Gender Equality in Islam, Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation (ICYF-DC), 3rd. International Model OİC Global Summit 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, 07/07/2013
 • Gender Equality in Turkey, Inter-parliamentary Exchange and Dialogue Project, Symposium on Gender Equality, Paris, France, 07/1/2013
 • Poverty Alleviation Strategies in Turkey, The Politics of Poverty Alleviation in the Global South: Comparative Perspectives from Leading Policymakers, Brown University / Watson Institute, Boston, USA, 19/04/2012
 • Women’s Empowerment in Decision Making Mechanisms in Turkey, Current Trends of Development of National Gender Mechanisms in European Countries” International conference organised in the framework of the Ukrainian Chairmanship of the Council of Europe Committee of Ministers Session, Kyiv, Ukraina, 26/10/2011
 • Report and Resolution on “Achieving Gender Equality” Approved unanimously on 26 June 2010, during the meeting of the Standing Committees, Belgrade
 • Report and Resolution on Women in Decision Making adopted by consensus by the Assembly at the 4rd Plenary session 23 October 2009 Istanbul
 • Report and Resolution on Gender and Equality İssues adopted by consensus by the Assembly at the 3rd Plenary session 14 November 2008 Monaco

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Asan, A. (2007). Concept Mapping in Science Class: A Case Study of fifth grade students. Educational Technology & Society, 10(1), 186-195. (SSCI)
 • Abdelraheem, A., & Asan, A. (2006). The Effectiveness of Inquiry-Based Technology Enhanced Collaborative Learning Environment. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 2(2), 65-87.
 • Asan, A (2003). School experience course with multimedia in teacher education. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 21-34. (SSCI)
 • Asan, A. (2003). Computer Technology Awareness by Elementary School Teachers: A Case Study from Turkey. Journal of Information Technology Education, 2, 153-164.
 • Asan, A. (2002). Pre-service Teachers’ Use of Technology to Create Instructional Materials: a school-college partnership. Journal of Information Technology for Teacher Education, 11, 217-232.
 • Asan, A. (2001). Collaborative Work between Faculty and School in Using Technology: an example from Turkey. E-Journal of Instructional Science and Technology, 5(1).
 • Asan, A. (1999). Interactive Multimedia in Religious Education. Muslim Education Quarterly, 16, 68-76.

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler

 • Asan, A., Koca, N., (2006). An Analysis of Students’ Attitudes Towards Internet. InA. Méndez-Vilas, B. González-Pereira, J. Mesa González, J.A. Mesa González (Eds.), Current Research Developments in Learning Technologies (2006). FORMATEX, Seville, Spain.
 • Asan, A. (2006). Learning History Can be Fun: The Times of Ottoman, Online Historical Newspaper. International Conference on Distance Education, ICODE2006, 27-29 March, Muscat, Oman.
 • Koymen U., Shana, Z., Asan, A. (2006).Using Intentional Information Search Tools as Mind Tools for Meaningful Learning. In A.Abas,Z.W.,Idrus,N.(Eds) Transforming Higher Education for the Knowledge Society (2006) (pp.111-117) SEAAIR, Lankawi, Malasia
 • Asan, A., Koymen, U., Alobeidat, A., (2005). Implications For The Design Of Multimedia: Designer’s Philosophical Preference.In A. Méndez-Vilas, B. González-Pereira, J. Mesa González, J.A. Mesa González (Eds.), Recent Research Developments in Learning Technologies (2005) (pp.768-774). FORMATEX, Badajoz, Spain
 • Asan, A. (2003). “Effect of Computer Use on Instructional Material Development” III. International Educational Technology Conference & Fair, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, 28-30 May 2003.
 • Asan, A. (1999). “Preservice Teachers’ Perceptions of Computer: Time Dependent Computer Attitude Survey”, Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education SITE 2000, San Diego California, USA. pp.934-938.
 • Asan, A. (1999). “Integrating Computer Technology Into Social Studies Classroom”, Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education SITE 2000, San Diego California, USA. pp.2016-2020.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Al Musawi, A., Asan, A., Osman, M., and A., Abelraheem, A. (2012). A case of web-based inquiry learning model using learning objects, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11(1), 1-9; Available at: http://www.tojet.net/articles/v11i1/1111.pdf.
 • Asan, A., & Haliloglu, Z., (2005). Implementing Project Based Learning in Computer Classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 4(3), Article 10.
 • Gunes, G., & Asan, A, (2005). Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 105-121
 • Asan, A. (2002). Fen ve Sosyal Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları. Eurasian Journal of Educational Research, 7 (1).
 • Asan, A. ve Güneş, G. (2000). Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanmış örnek bir ünite etkinliği. Mili Eğitim Dergisi, 147.
 • Asan, A. (1998). Din Eğitiminde Öğrencilerin Düşünmeye yönlendirilmesi . Milli Eğitim Dergisi, 145, 38-40.
 • Kaya, M. & Asan, A. (1997). Dini ve Ahlaki Bilgi, Beceri ve Tutum Öğretiminin Etkili Yolları. OMÜİFD, 9,179-191.

 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Odabası, H., Asan, A., Uysal, U. (2008). Democracy and Internet. In 8th IETC Proceedings, Anadolu University. pp.443.
 • Köymen, Ü., Asan, A. (2001). “İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi” X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Haziran, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Asan, A. (2000). “Yazılım Değerlendirme Süreci ve Türkiye’de Üretilen Bazı Yazılımların Öğrenme İlkelerine Uygunluğu” IV. Ulusal Fen Eğitimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,6-8 September, 2000.
 • Asan, A., Güneş, G. (1999). “ İlköğretim 1. Kademe Okullarında Okutulmakta olan Hayat Bilgisi Dersini Destekleyici bir Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi” Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, EBİT’99, Bursa, Turkey, 14-16 October, 1999.
 • Asan, A. (1999). “Öğretmenler için Bilgisayar Teknolojisi Yeterlikleri ve bu Yeterlikleri Kazanmada Karşılaşılan Sorunlar” Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, EBİT’99, Bursa, Turkey, 14-16 October, 1999.
 • Asan, A. (1998). “Bilgiyi İşlemede Etkili bir BDÖ Yazılımı Hazırlamanın Temel İlkeleri”, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey, 23-25 September 1998.

Diğer Yayınlar

Kitap

 • Asan, A. (2012). Eğitimde Bir Yeni Yönelim Alanı . Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz (Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye). Sözen, E. (Ed.). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nde Hazırladığı Raporlar ve Kararlar

 • Report on Terrorism [endorsed by consensus as a working document by the 1st Meeting of the Standing Committees, 18 September, St. Julians (Malta)]
 • Report and Resolution on Definition of Terrorism adopted by consensus by the Assembly at the 4rd Plenary session 23 October 2009 Istanbul
 • Report and Resolution on The Root Causes of Terrorism Approved unanimously on 25 June 2010, during the meeting of the Standing Committees, Belgrade
 • Report and Resolution on New Strategies and Perspectives in Countering Terrorism adopted by consensus by the Assembly at the 4rd Plenary session 29 October 2011 Palermo
 • Report and Resolution on Gender and Equality İssues adopted by consensus by the Assembly at the 3rd Plenary session 14 November 2008 Monaco
 • Report and Resolution on Women in Decision Making adopted by consensus by the Assembly at the 4rd Plenary session 23 October 2009 Istanbul
 • Report and Resolution on “Achieving Gender Equality” Approved unanimously on 26 June 2010, during the meeting of the Standing Committees, Belgrade

Uluslararası Çağrılı Konuşmalar

 • Supporting Civil Society Initiatives to Empower Women’s Roles in Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and Global Counter Terrorism Forum (GCTF), İstanbul, Turkey, 13/05/2014.
 • Toplumsal Duyarlılık ve Gönüllülük Hizmetlerini Yaymada Yeni Teknolojilerin Kullanılması, International Conference on New Trends in Educational Technology, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 13-14/04/2014.
 • Women Rights in Turkey, Women and Parliament .. the present and the future Conference, Kuwait University, Centre for Studies and Research on Women, Kuwait City, Kuwait, 08-10/04/2014.
 • Poverty Eradication Strategies, Urban Poverty and Family Friendly Strategies for Regeneration Conference, İstanbul, Turkey, 25/01/2014.
 • Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls in Turkey, UN Commission on the Status of Women 58th. Session, New York/ USA, 10-21/03/2014.
 • Women Employment in Turkey, 21st. Human Resource Management Congress, Turkish Human Resource Management Association (PERYÖN), İstanbul, Turkey, 05/11/2013.
 • Gender Equality in Turkey, Inter-parliamentary Exchange and Dialogue Project, Symposium on Gender Equality, Paris, France, 06-07/1/2013.
 • Centenary of the First World War Activities in Turkey, International Ministerial Seminar on the Centenary of the First World War, Paris, France, 16-19/10/2013.
 • Gender Equality in Islam, Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation (ICYF-DC), 3rd. International Model OİC Global Summit 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, 02-07/07/2013.
 • Women Employment Strategies in Turkey, UNITEE (European-Turkish Business Confederation) Conference on Entrepreneurial and Professional Challenges for New European Women, Brussels, Belgium, 16/05/2013.
 • Combating Violence aganist Women in Turkey, UN Commission on the Status of Women 57th. Session, New York, USA, 14-15/03/2013.
 • Child Protection System in Turkey, Ministerial Conference: “Ending the Placement of Children Under Three in İnstitutions: Support Nurturing Families For All Young Children”, Sofia, Bulgaria, 21-22/11/2012.
 • Role of Young Muslim Women in Policy Development and Decision Making in Turkey, The Fourth Ministerial Conference on The Role of Women in Development of the OIC Member States on “Strengthening Women’s Participation and Roles in Economic Development in OIC Member States”, Jakarta, Indonesia, 4-6/11/2012.
 • Active Aging Action Plan in Turkey, 4th International Congress of Educational Congress on Education for Active Ageing and Active Citizenship, Istanbul, Turkey, 04/05/2012.
 • Women in Decision Making, Conference on Women and Ballot Box in Libya, Tripoli, Libya, 29/05/2012.
 • Women Rights in Turkey, Arab Forum on Advocating for Women’s Rights, The Arab League, Cairo, Egypt, 23-24/04./2012.
 • Poverty Alleviation Strategies in Turkey, The Politics of Poverty Alleviation in the Global South: Comparative Perspectives from Leading Policymakers, Brown University / Watson Institute, Boston, USA, 18-19/04/2012.
 • The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development and current challenges in Turkey, UN Commission on the Status of Women 56th. Session, New York, USA, 25/02/2012.
 • Women Rights in Islam, International Seminar on the Eminent Ladies of Divine Religions, İran Presidency Office, Tehran, Iran, 01/02/2012.
 • Family Education Program in Turkey, World Family Organizaiton (WFO) World Family Summit +7 Session: Ministerial Roundtable, Abu Dhabi, UAE, 05-07/12/2011.
 • Women’s Empowerment in Decision Making Mechanisms in Turkey, Current Trends of Development of National Gender Mechanisms in European Countries” International conference organised in the framework of the Ukrainian Chairmanship of the Council of Europe Committee of Ministers Session, Kyiv, Ukraina, 25-26/10/2011.

Akademik Seminerler ve İşlik Çalışmaları

 • Developing Self-learning Materials: Linear Programming, Ministry of Education, Oman. 10-12/3/2007.
 • Developing and Using Learning Objects Workshop, Ministry of Education, Oman. 16-20/9/2006.
 • IT in Teaching and Learning (Instructional Skills Development Workshop, Centre for Educational Technology, SQU, Oman) 22-03-2006.
 • Developing Creative Instructional Materials (AlHila School, Muscat, OMAN) 14-15/01/2006.
 • Team Teaching, (Institute of Health Science, Ministry of Health, OMAN) 22/12/2005.
 • IT in Teaching and Learning (Instructional Skills Development Workshop, Centre for Educational Technology, SQU, Oman) 24-10-2005.
 • Öğretimde Multimedia Uygulamaları (Ata School, Trabzon, Turkey) 2005.
 • Authorware 6.0 Workshop (Ajman University of Science and Technology, UAE) 2004.
 • Bilgisayarların Okullarda Etkili kullanılması (Cumhuriyet School, Trabzon, Turkey) 2003.

Sempozyum/Kongre

 • ICODE, International Conference on Distance Education, , 27-29 March 2006, Muscat, Oman
 • Akdeniz Parlamenter Asamblesi 5. Genel Kurulu, 23 Kasım 2009
 • Womenist, 5 Kasım 2010, İstanbul
 • Change in Muslim Societies and Role of Women Conference, 24 December 2011, İstanbul

 Projeler

 • “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi için İnteraktif Bilgisayar Yazılımı Geliştirme”. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Projesi No: 116.003 (Aralık 2002’de tamamlandı), Proje Yöneticisi.
 • “The Effects of “Learning Objects Supported Inquiry-Based Online Learning Environment on Student’s Learning Outcomes” Sultan Qaboos Universitesi, Project Code Number: IG/EDU/TECH/07/01, Proje Yöneticisi.
 • “Altınbilezik: Kırsal Kesimde Kadınların Mesleki Eğitime Yönlendirilmesi” . Ankara Valiliği, Meclis , Şubat 2009, Proje Yöneticisi.
 • “KADEM: Kadın Eğitim Merkezi” Kecioren Belediyesi, Kasım 2010, Proje Yöneticisi.
 • “Gönül Elçileri Projesi” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aralık 2012, Proje Yöneticisi.
 • “Üniversite Öğrencileri için Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mayıs 2013, Proje Yöneticisi.

İdari Görevler

 • Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü (2017-halen)
 • Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi (2018- halen)
 • Rektör, Avrasya Üniversitesi, 2015-2017.
 • Bakan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eylül 2011- 2014.
 • Başkan Yardımcısı, Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Malta, 2010-2011.
 • Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı, TBMM, 2007-2011.
 • Dekan Yardımcısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, 2000- 2004.
 • Bölüm Başkan Yrd. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, 1998-2003.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 • Üye, Global Agenda Council on Women’s Empowerment, Dünya Ekonomik Forumu, 2012-devam ediyor
 • Danışma Kurulu Üyesi, Kadının Güçlenmesi, Dünya Bankası, Washington, USA, 2011-2013
 • Üye, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)

Editörlük ve Hakemlikler

 • Hakem, Educational Technology & Society Dergisi, 2006- (devam ediyor)

Ödüller

 • Akdeniz Parlamenter Asamblesi, En Başarılı Milletvekili Ödülü, Monaco, 15 Kasım 2008.
 • Yüksek Lisans: West Texas Turkish American Association Yüksek lisans Bursu, Texas Tech University, Lubbock, USA (1990-1992)
 • Lisans: Suudi Arabistan Krallığı Lisans Eğitimi Bursu, Eğitim Fakültesi, Riyad – KSA (1983-1989)

Verilen Lisans/Yüksek lisans Dersleri (1998-2019)

 • Bilgisayar Destekli Eğitim
 • Information Technology in Education
 • Advanced Instructional Design
 • Multimedia in Education
 • Creative Learning in Education
 • Situated learning and Computers
 • Use of Computers as a Cognitive Tools in Schools
 • Instructional, Information and Communication Technologies
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
 • Çokluortam Tasarımı ve Üretimi
 • Foundations of Computer Aided Instruction
 • Application of Authoring Languages in PC Environment
 • Instructional Design
 • Planning, Measurement and Evaluation in Computer Education
 • Design, Development and Evaluation of Educational Software
 • Introduction to Teaching Profession
 • Introduction to Instructional System Analysis and Design
 • Instructional System Analysis and Design
 • Evaluation in Educational Technology
 • Introduction to Educational Technology
 • Utilization and Maintenance of Instructional Devices
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Aile Sosyolojisi
 • Ailede Çatışma Çözümü ve Ebeveyn Eğitimi

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top