Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, 30 Eylül 2014 tarihinde,  “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı “Ailenin korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un hukuki ve toplumsal boyutunun tartışılması amacıyla, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı” düzenlenmiştir.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kapsamında çalışmalar yürüten yetkili kurumların temsilcileri, akademisyenler, STK’lar, uzman psikolog-pedegoglar ve KADEM’in Hukuk Komisyonu’ndan serbest avukatların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, KADEM Kurucu başkanı Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı

Uluslararası hukukta kadına yönelik şiddeti önlenmede Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 30 Nisan 2002 tarihinde “Kadınların Şiddete Karşı Korunması”na ilişkin tavsiye kararı, 7 Nisan 2011 yılında genişletilerek ve güncelleştirilerek bir sözleşme halini almış, Mayıs 2011’de imzaya açılmış ve sözleşmeyi imzalayan ilk ülke Türkiye olmuştur. “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” adıyla bilinen sözleşme, İstanbul’da imzalanarak “İstanbul Sözleşmesi” adını almıştır.

İstanbul Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan 6284 sayılı kanunda yapılan düzenlemelerle birlikte, çalıştayda aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde sunumlar ve yuvarlak masa müzakereleri yapılmıştır.

  • Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesinin Kapsamı ve İçeriği
  • İstanbul Sözleşmenin Taraf Devletlere Getirdiği Yükümlülükler ve İzlenecek Politikalar
  • İstanbul Sözleşmesinin Şiddet Gören Kadınlara Yönelik Getirdiği Çözümler
  • İstanbul Sözleşmesinin Cezai ve Hukuki Yaptırım Boyutunun Tartışılması
  • İstanbul Sözleşmesine göre Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede STK’ların Rolü

İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı’nda Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sn. “Gülser Ustaoğlu”, bakanlığın İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanuna ilişkin olarak, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, mevzuat çalışmaları ve şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmet ve uygulamalar çerçevesinde sunum gerçekleştirmiştir. Çalıştaya teşrif eden Sn. “Av. Kezban Hatemi” ise, 6284 sayılı kanunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin hukuki ve topluma bakan boyutunu somut örneklerle ortaya koyarak, adaletin tesisinde dikkat edilecek kıstasların altını çizmiştir.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı

Çalıştayda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ŞÖNİM, KEFEK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve kadın odaklı çalışan STK temsilcileri olmak üzere, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kapsamında kadına yönelik şiddete karşı yürütülen çalışmalar ve uygulama alanları üzerinde durulmuştur.

İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı, yuvarlak masa müzakerelerinin ardından Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sn. “Prof. Dr. Şükran Şıpka”’nın İstanbul Sözleşmesine ve 6284 sayılı kanuna ilişkin konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle son bulmuştur.

*Çalıştay raporu en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesinde İstanbul Sözleşmesi Çalıştayı

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top