Kadınlar Mecliste Daha Çok Kadın Vekil Görmek İstiyor

Kadınlar Mecliste Daha Çok Kadın Vekil Görmek İstiyor
15 Mayıs 2018, İstanbul
24 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimlerde meclisteki kadın vekil sayısında %100 artış olması için bütün siyasi partilere açık çağrıda bulunan KADEM, 15 Mayıs’ta Kadın ve Siyaset Araştırması Raporu’nun sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini açıklayacağı 21 Mayıs’tan önce açıklanan özet rapor; kadınların siyasete, siyasi sürece ve siyasi dinamiklere ilişkin tutumları ile siyasal katılım konusunda sergiledikleri performansın nasıl olduğunu gösteriyor. 21 Mayıs’tan önce kamuoyu ile paylaşılan özet rapor, kadınların siyasetteki etkisi ve beklentisini siyasi partilere duyurarak seçilebilecek sıralarda kadın vekil adayı gösterilmesini destekliyor.
15 Mayıs Salı günü İstanbul Genel Merkezi’nde yapılan basın açıklaması ile rapor sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan KADEM Kurucu Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz; “Kadınlar mecliste daha çok kadın vekil görmek istiyor” diyerek, siyasi partilerden kadınları destekleyen politika geliştirilmesi beklentisini vurguladı.
Kadın ve Siyaset Araştırması kapsamında 23 ilde belli kriterlere göre seçilmiş toplam 3141 kadına yüz yüze mülakata dayalı kapsamlı bir anket uygulandığını belirten Sare Aydın Yılmaz, araştırmada yer alan kadınların ağırlıklı olarak 18-35 yaş aralığında ve yüksek eğitime sahip kadınlardan oluştuğunu belirtti

Araştırma da öne çıkan başlıklar şöyle;

Kadınlar mecliste hemcinslerini görmek istiyor.

Mecliste kadın vekil sayısı yeterli midir?

Araştırma sonuçlarına göre kadınların yüzde 85,4’ü meclisteki kadın vekil sayısının yeterli olmadığını düşünüyor. Ayrıca sorulan “kadınların meclisteki oranı sizce ne olmalıdır?” sorusuna verilen cevaba göre, üç kadından ikisi meclisteki kadın oranının yüzde 40’dan fazla olması gerektiğini söylüyor.

Rapor sonuçlarını açıklamaya devam eden Sare Aydın Yılmaz: “Ankete katılan kadınların büyük çoğunluğu kadının siyasette yer alması için partilerin çaba sarf etmesinden yana ve bunun için de kadınların listelerde seçilebilecek sıralara konulması ve kadınlara maddi imkanların sağlanması gibi pozitif ayrımcılık uygulamalarını fikren destekliyorlar.” dedi.

Kadın milletvekilinin sayısının artması toplumsal sorunların çözümünde etkin rol oynayacaktır.

Sizce siyasetle ilgilenen kadınların sorunlarını çözmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Kadınların yüzde 44,1’i mecliste daha fazla oranda yer almaları durumunda kadın sorunlarının daha rahat çözüleceğine, 39,7’si ise toplumsal sorunların daha rahat çözülebileceğine inanıyor. Bu verilere baktığımızda kadınların meclisteki sayısının artmasının yalnızca kadınlara yönelik politikalarda değil, toplumsal sorunlara ilişkin tüm politikalarda etkili olacağı düşüncesini görüyoruz.

Daha önce oy vermediğiniz bir parti, ilinizde kadın milletvekili adayı gösterirse bundan dolayı o partiye oy verir misiniz?

Araştırmaya katılanlar 33,9’u kendi illerinde bir kadın vekilin listeye konulması durumunda daha önce hiç oy vermediği bir partiye oy verebileceğini belirtirken yüzde 46.8’i ise sadece kadın aday seçtiği için farklı bir partiye oy vermeyeceğini ve dolayısıyla mevcut siyasi tercihinden vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

Başörtülü milletvekilliğinde toplumsal mutabakat sağlandı

Desteklediğiniz partinin başörtülü bir kadını milletvekilliğini aday göstermesine nasıl yaklaşırsınız?

Araştırma bulgularına göre başörtülü bir kadının listede yer alması da oldukça pozitif bir değer taşıyor. Araştırmaya katılanların % 67,4’ü oy verdiği partinin başörtülü bir kadına listede yer vermesini destekliyor. Başörtülü vekile olumsuz bakanlar sadece yüzde 4.5 gibi düşük düzeydedir. Bu veriler, Türkiye’de artık siyasette başörtülü kadın vekile yönelik ön yargıların sona erdiğini ve toplumsal mutabakatın sağlandığını gösteriyor.

Bir siyasetçinin programlarına eşi ve ailesiyle birlikte katılmasını nasıl karşılıyorsunuz?

Sizce bunu en çok yapan siyasetçi Türkiye’de kimdir?

Araştırmaya katılanların yüzde 66,7’si bir siyasetçinin programlara eşiyle birlikte katılmasını destekliyor ve bu konuda akla gelen tek isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Katılımcıların yüzde 90.9’u eşiyle programlara katılan siyaset adamının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu düşünüyor. Bu veriye göre Cumhurbaşkanının eşini ve ailesini programlarda yanında eşlik etmesi toplum tarafından oldukça benimsenen ve desteklenen bir tutum.

Sizce hangi parti siyasette kadınlara daha fazla imkân tanıyor?

Araştırmaya katılanların yüzde 56,9’u AK Parti’nin siyasette kadınlara daha fazla imkân tanıdığını düşüyor.

Kadınlar, Hükümetin sosyal politikalarını başarılı buluyor

Hükümetin kadınlara yönelik politikalarını başarılı bulanların oranının başarısız bulanların oranından fazla olduğunu vurgulayan Sare Aydın Yılmaz, Annelere verilen süt izni, yarı zamanlı çalışma izni gibi kolaylıkları anlatarak, kadınların iş hayatında var olmasını güçlendiren politikaların, aile içi rollerin adaletli dağıtılmasındaki önemine de değindi.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top