17 Haziran 2016, İstanbul

CHP Hatay milletvekilinin başkanımız Doç. Dr. Sare Aydın hakkında giriştiği araştırma ve bu vesileyle başladığı akademik makale okuma işi derneğimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Sayın vekilin basına yansıyan açıklamalarından anladığımız kadarıyla, kendisine bu yeni uğraşında kılavuzluk etmekten mutluluk duyacağız.

AKADEMİK MAKALE OKUMA KILAVUZU

Adım 1: Bir akademik makalede argümanların aynı konudaki diğer argümanlara bağlanması, referanslarla karşılaştırılması ve konu hakkında maksimum seviyede kaynak gösterilmesi esastır. Dolayısıyla bir akademik makalede sıkça alıntı kullanılır ve bu alıntılar, çoğunlukla alıntının sonunda kaynak gösterilerek vurgulanır.

Örnek:

Bu dönemde ortaya yeni kadın figürler çıkmıştır, bunlar geleneksel, kültürel değerler ile dinî pratiklerden uzak, başörtüsü takmayan, spor müsabakalarına katılan, toplumsal alanda erkeklerle bir arada bulunmaktan kaçınmayan ve profesyonel meslek sahibi olan kadınlardır (Kır, 2014: 17).

Adım 2: Herhangi bir açıklama ya da yazı sırasında bir akademik makaleden yapılan alıntı, başka birinden yapılan bir alıntının alıntısıysa, alıntının yapıldığı kişi/kaynak ve aktaran belirtilmek zorundadır. Akademik disiplin bunu gerektirir, aksi suç kapsamında değerlendirilir.

Örnek:  

KADEM’in Kurucu Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz’ın yazdığı makalede şu ifadeler dikkat çekiyor – Yanlış

KADEM’in Kurucu Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz’ın yazdığı makalede Kır’dan yaptığı alıntıya göre… – Doğru

Adım 3: Akademik makaleler derinlemesine analiz içerir, olan ve olması gereken üzerinden mevcut fikirleri ortaya koyar ve üzerinden bir tartışma başlatır. Dolayısıyla akademik makaleler, gündelik siyasi çekişmelerde kullanılan cımbızlama ve saldırma üzerine kurulu amiyane ve sloganist dil ile değerlendirilemez. Zira ifadelerin bağlamından kopartılarak cımbızlanması, gündelik siyasi linç kampanyalarında tanık olduğumuz şekliyle, akademik dünyada itibar görmez.

Örnek:

“Atatürk düşmanlığını yansıtan KADEM’e…” – Yanlış

Cumhuriyet dönemi modernleşme faaliyetleri kapsamında “göstermelik” olarak kullanılan kadınların, kamusal alanda “modern” bir görüntü sergilemelerini sağlamak amacıyla kıyafet tarzları denetime tabi tutulmuş, kamusal alanda başörtüsü takmaları, modernliğe “aykırı” olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştır. Bu durum Türkiye’de uzun yıllar boyunca en önemli toplumsal problemlerden biri olarak önemini korumuştur. – Doğru

21.yüzyılda feminizm bile kendi tabularını yıkar, klasik kabullerini sorgularken, ülkemizdeki bazı çevrelerin hala içi boş bir “eşitlik” sloganı üzerinden ideal kadın prototipi yaratmaya çalıştığını görmekteyiz. Salt, kuru, insan farklılıklarını görmeyen eşitlik anlayışına karşı, farklılıkların dezavantaja dönüşmediği cinsiyet adaletini savunmaya devam edeceğiz.

Aylar önce yayımlanan makaleleri haberleştirerek, bir haberin “güncel” olma ilkesini sekteye uğratan basın organlarına ise, web sitemizi ve dergimizi daha yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Başkanımız Doç. Dr. Sare Aydın’ın polemik haline getirilmeye çalışılan makalesi KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nin geçen yıl yayımlanan birinci sayısında yer almaktadır. Kadınlar hakkındaki argümanları daha yakından takip etmek ve daha çok akademik makale okumak için, dergimizin ikinci sayısını da başta sayın vekile ve ilgili basın organlarına şiddetle öneriyor, yukarıda hazırladığımız kılavuzdaki bilgiler ışığında üretilmiş daha sofistik yeni antitezler sunulmasını ilgiyle bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

chplivekil

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top