Türkiye’de kadınların siyasal hayata katılımı ve karar mekanizmalarında temsili için uzun yıllardır verilen mücadele sonucunda kadınlar, 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı elde etmiş ve 5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır. Türkiye’de kadınların karar mekanizmalarına ve siyasal hayata etkin katılımı konusunda yapılan bu yasal değişiklikler, birçok Avrupa ülkesinden önce gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de 1934’te verilen seçme ve seçilme hakkı, Fransa ve İtalya’da 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de tanınmıştır. Bugün Türkiye’de “kadınlara seçme ve seçilme hakkı” tanınmasının 80. Yıldönümünü kutluyoruz.

Ancak, kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkına ilişkin bu yasal düzenlemeler ne yazık ki yasalar önünde erkeklerle eşit düzeyde birer yurttaş olan kadınların karar mekanizmalarına ve siyasal hayata aktif katılımı hususunda yetersiz kalmıştır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasal hayata katılım oranı hala erkeklerin çok daha gerisinde seyretmektedir. Siyasal hayata katılımda kadınların önüne konulan engellerin ortadan kaldırılması ve kadınların siyasi hayatın figüranları değil, karar verici mercileri olarak aktif rol üstlenmelerinin yolu açılmalıdır. Bu yolun açılması için seçilmiş ve atanmışların, parlamentonun, bürokrasinin ve devletin bu yönde göstereceği çaba ve hassasiyet son derece önem arz etmektedir. Nitekim, kadınların yeterli düzeyde yer almadığı karar mekanizmalarında oluşan erkek çoğunluğunun, kadın sorunlarına gösterecekleri duyarlılık ve hassasiyet de o derecede zayıf kalacaktır. Dolayısıyla, kadın sorunlarının çözümü için siyasette kadın katılımını destekleyici politikalar üretilmeli, kadının siyasal ve kamusal hayatta temsil oranları arttırılmalı ve siyasal hayat içerisinde kadına sunulan koşullar iyileştirilmelidir. Siyasette kadın katılımında alınacak insiyatiflerle birlikte toplumda sağlanacak dengenin, barışın ve istikrarın devamlılığı hedeflenmelidir.

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, kadınları karar mekanizmalarında söz sahibi kılacak ve kadınların statülerini arttıracak demokratik reformların tarafı olacağımızı bildirir, tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde ettiği bugünü kutlarız.

Kamuoyuna duyurulur.

Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 80. Yıldönümü

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top