Kahire’de Gerçekleşen Euro-Med Kadın Hakları Sivil Toplum Konferansı’na KADEM’de Katıldı

23 Kasım 2017, Kahire

 

KADEM Dış İlişkiler ve Projeler Direktörü Sezen Güngör, 22-23 Kasım 2017 tarihlerinde Kahire’de Euromed Feminist Girişimi tarafında gerçekleştirilen Euro-Med Kadın Hakları Sivil Toplum Konferansına katıldı.

 

Avrupa Birliği’nin desteğiyle kurulan ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları alanlarında, kadın hakları örgütleri, karar alma mekanizmaları ve politika yapıcılar arasındaki sürdürülebilir diyalogu geliştiren bir girişim olan Euromed Feminist Girişimi bu yıl Kahire’de düzenlendi.

 

Euro-Med Kadın Hakları Sivil Toplum Konferansı’nda kadının toplumdaki yerini güçlendirmek için özellikle Avrupa-Akdeniz bölgesindeki kadın kuruluşlarının ortak söylemlerinin güçlendirilmesi hedeflendi. 25 ülkeden 120 temsilcinin katıldığı konferansta kadın hakları alanında çalışan STK’lar, toplumsal cinsiyet alanında uzmanlar, akademisyenler ve medya temsilcileri görüşlerini paylaştı.

 

Konferansa katılan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sezen Güngör; Değişen küresel dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kadınların ekonomiye katılımının önündeki engeller, karar alMA mekanizmalarında cinsiyete yönelik eşitsizlikler, kadın haklarına yönelik uluslararası normları yerel düzenlemelerle uyumlu hale getirme, kadın-barış ve güvenlik ilişkisi gibi konuların tartışıldığı çalışma gruplarında KADEM’in görüşlerini paylaştı.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top