10. yılında KADEM, “Sivil Toplum ve Kadın” başlığıyla, kadınların kamusal yaşama ve toplumsal kalkınmaya katkılarını sivil toplum yapılanmaları odağında yeniden değerlendirmeye açıyor. Kongre, aynı zamanda sivil toplum ve kadın ilişkisinde felsefi bir bakışla, tarihsel süreçleri, sosyal yapıları ve yapılanmaları, etik, estetik ve politik değerleri, adaleti, kalkınmayı, temsiliyeti yeniden ele almayı hedefliyor.

PROGRAM AKIŞI