AÇIKLAMA

Kamuoyunda Erken Evlilik olarak bilinen konuyla ilgili KADEM olarak görüşümüz;

Sosyal ihtiyaçlar gerektirdikçe, evlilik yaşının kaç olabileceği hukuk tarihimiz boyunca tartışılmış ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek değişiklikler yapılmıştır. Geçmiş düzenlemelerin tamamında da, yasa koyucu erken yaşta evliliği tercih ve tasvip etmemiş; ancak olağanüstü şartların ve mücbir sebeplerin varlığı halinde hâkim kararına bağlı olarak cevaz vermiştir.

Nitekim bugün yürürlükte olan Medeni Kanun’un 124. Maddesinde evlilik yaşı, “Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Öte yandan, Türk Ceza Kanunu, 15 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel davranış yetkinliği olamayacağı önkabulü ve her türlü sosyal zorlamadan çocuğu korumak amacıyla –rıza olup olmadığı aranmaksızın- 15 yaşını tamamlamamış çocuğa yönelik her türlü cinsel davranışı cinsel istismar saymıştır.

Kamuoyunda farklı rakamlar telaffuz edilmekle birlikte, erken yaşta evlilik saikiyle bir araya gelen çiftlerde cezanın infazından dolayı oluşan ağır sonuçtan mağdur olan bir kitlenin varlığı tüm kamuoyunca malumdur.

Henüz resmi evlenme yaşını doldurmamış bu çiftlerde bir taraf 15 yaşının altında ise Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi uygulanarak, diğer taraf çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılanmaktadır.

Erken yaşta evliliklerin psikolojik ve sosyal sakıncaları ortada olmakla birlikte, bu kitlenin bir kısmı artık resmi nikâh kıyarak ya da fiilen beraber yaşamak ve müşterek çocuk sahibi olmak suretiyle sosyal anlamda birer aile kurmuşlardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, bahis konusu sosyal talebin çözümü için çalışma yapması zaruridir. Ancak bizler kadın hakları alanında çalışan bir dernek olarak, bu konunun 2016 yılında gündeme geldiğinde yaptığımız açıklamamızda da altını çizdiğimiz gibi cebir, tehdit, hile ve iradeyi fesada uğratan hareketlerin tespiti konusunda hassasiyetin gözetilmesini, gerçekten cinsel istismar suçunu işleyen faillerin evlilik kurumunun koruyucu kalkanına sığınmasına izin verilmeden bir çözüm üretilmesini talep ediyoruz.

Bu meyanda yapılan düzenlemeyle,

  1. evlilik yaşı ve cinsel istismar suçlarında ve tanımlarında bir değişiklik olmadığının,
  2. herhangi bir şekilde geleceğe yönelik olarak bir cezasızlık düzenlemesinin yapılmadığının,
  3. bu infaz erteleme düzenlemesinin gelecekte herhangi bir şekilde kazanılmış hak doğurmayacağının,
  4. sosyal bir sorunun çözümü için zorunlu olarak tercih edilmiş istisnai bir çözüm yolu olduğunun,

güvence altına alınmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kıymetli üyeleri tarafından özellikle vurgulanmasının bu aşamada önemli olduğu kanaatindeyiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top