9.30-10.00 Kayıt / Registration
10.00–10.45 Açılış Konuşmaları /Opening Speeches– Uluslararası Kadın ve Aile Derneği (UKADER) Başkanı, Fatma Genç Ünay-Uluslar arası Kadın ve Aile Derneği (UKADER), Esma Sunbol-İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTÜCÜ, KADEM Başkanı, Yrd. Doç. Sare Aydın-İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Nazım Ekren

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Doç Dr. Ayşenur İslam

Sunucu: Zeynep Türkoğlu

10.45–11.00 Kahve Arası / Coffee Break
11.00–12.30 I. Oturum / Session IProf. Dr. Mustafa   Karataş,  Moderator / Oturum BaşkanıProf. Dr. Zekeriya   Güler, “Humans Facing the Problem of Wealth and Poverty” “Zenginlik ve   Fakirlik Problemi Karşısında İnsan”Prof. Dr. Mustafa   Karataş, “Approaches to Poverty in the lihgt of Theological References” “Dini Referanslar Bağlamında Yoksulluk ve Yoksula Yaklaşım”Prof. Dr. Muhammet   Şevki Aydın, “Ethics of Donating in the Context of Overspending and   Poverty” “İsraf ve Yoksulluk Olgusu Bağlamında Tasadduk Ahlakı”

Prof. Dr. Hasan Hüsrev   Hatemi, “Poverty in Our Culture and Literature” “Kültür ve Edebiyatımızda   Yoksulluk”

Doç. Dr. Halil Zaim, “The   Model of Descent Man in the Struggle Against Poverty” “Yoksullukla   Mücadelede Güzel İnsan Modeli”

12.30–14.00 Öğle Yemeği / Lunch Break
14.00–15.30 II. Oturum / Session IIProf. Dr. Nazif Gürdoğan, Moderator / Oturum BaşkanıProf. Dr. Aziz Akgül, “Microcredit in Poverty Alleviation” “Yoksulluğun Azaltılmasında Microcredi”Prof. Dr. Bilal Sambur, “Freedom and Human Development”, “Özgürlük ve İnsani Kalkınma”Doç Dr. Mustafa Kurt,   “A Management Model   Proposal for Urban Development: Corporate Democracy”   “Kentsel   Kalkınma İçin Bir Yönetim Modeli Önerisi: Şirket Demokrasisi”

Ömer Bozoğlu, “Social Service Model in Poverty Alleviation” “Yoksulluğun Önlenmesinde Sosyal Hizmet Modeli”

Doç. Dr. Mehmet   Marangoz,   “The   Role of NGO’s and Social Entrepreneurship in Challenging   Urban   Poverty” “Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının ve     Sosyal Girişimciliğin Rolü”

15.30-16.00 Kahve Arası / Coffee Break
16.00-17.30 Session III / Oturum IIIDoç Dr. Tuğba Karabulut, Oturum BaşkanıDr. Şerif Esendemir,  “Feminization of Aging and Poverty in the Urban Context of Turkey” “Yaşlılığın ve   Yoksulluğun Feminenleşmesi: Bir Şehir Okuması”Doç. Dr. Derya   Altunbaş ve   Leyla Doğan,    “Sustainable Family for Sustainable   Urbanization” “Sürdürülebilir   Kentleşme İçin Sürdürülebilir Aile”Hasan Soygüzel,   “Participative Stratgic Planning in   Local Developmet” “Yerel Kalkınmada   Katılımcı Stratejik Planlama”

Yrd. Doç. Dr. Kutay Üstün, “Local Administration Strategies for Development”, “Kalkınmada Yerel Yönetim Stratejileri”

Fatma Genç Ünay,    “The Image of Status in Cities: Fashion as Sign of Poverty, Wealth and   Pover” “Kentlerde Statü İmajı: Yoksulluk, Servet ve Güç Göstergesi Olarak   Moda”

Gülenay Pınarbaşı, Poverty Motifs in Turkish Folk Literature “Halk Edebiyatında Fakirlik Motifi”,

19.00-19.30 Genel Değerlendirme / General Remarks – Kapanış / Closing Session

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top