Kültür ve Sanat Kurulu2023-03-14T14:11:31+03:00

İçerik: Geleneksel sanat dallarımız, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim gibi sanat dallarının desteklenmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunur.

Çalışma Alanları:

  1. Ebru, hat, tezbih gibi geleneksel sanatlarımızın geliştirilmesi, bu sanat dallarımızın niteliği hususlarında toplumda farkındalık oluşturulması maksadı ile bu sanat dalları ile meşgul olan kadın sanatçılarımızın desteklenmesi için faaliyetler yapmak ve projeler geliştirmek.
  2. Özellikle klasik Türk musikisi, tasavvuf musikisi ve Türk halk musikimizin geliştirilmesi, tanıtılması, bu sanat dallarımızın niteliği ve önemi hususlarında toplumda farkındalık oluşturmak maksadı ile, sanatın evrensel birleştirici dili olduğu inancından hareketle, bu sanat dalları ile meşgul olan kadın sanatçılarımızın desteklenmesi, toplumla buluşturulması için faaliyetler yapmak ve projeler geliştirmek.
  3. Bütün İnsanlığın ortak dili olan, ulusal ve uluslar arası alanda, bireyin ve toplumun mddi ve manevi gelişimine katkısı olan her sanat dalını desteklemek maksadı ile kadınlara yönelik faaliyetler düzenlemek ve projeler geliştirmek.
  4. Edebiyat, sinema, tiyatro, resim gibi görsel ve yazılı sanat dalları ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde, kadınlara yönelik faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere destek vermek ve bu alanda projeler geliştirmek.
  5. Geleneksel sanat dallarımız, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim gibi sanat dallarında yaratıcılık göstermiş kadın sanatçılar arasından ‘yılın sanatçısı’ gibi teşvik edici ve tanıtıcı faaliyetler düzenlemek.
Go to Top