Küresel LGBT Dayatmasına Hayır

Son dönemlerde tüm dünyada ve ülkemizde yeni bir dayatma olarak; homoseksüellik, cinsiyetsizlik ve benzeri olgular suni bir şekilde hayatın her alanına dahil edilmeye çalışılıyor.

Burada, homoseksüellik vb. durumları norm haline getirmeye çalışan LGBT lobisinin uluslararası nitelik ve nicelikteki stratejik saldırıları ile karşı karşıyayız.

Dünyadaki pek çok insani drama ve toplumsal meseleye bigâne kalan çeşitli kuruluşlar, dünya nüfusunun çok küçük bir grubunu ilgilendiren bu konuda adeta bir seferberlik içinde küresel popüler kültürü şekillendirmektedir.

Bu seferberliğin arkasında toplumların en temel normlarını sarsarak önce onların ruh halini tahrip eden, sonrasında ise değersizleştirerek kapitalist tüketim süreçlerine her seviyede teslim olmuş kitleler üretmek isteyen bir zihniyet görüyoruz. 

Hukuken hakları korunan tüm insanlar gibi, insanlık tarihi boyunca var olan bu durumu yaşayan kişilerin eşit vatandaşlık hakları korunmakla beraber; bu olgunun bir dayatmaya dönüşmesi ve norm haline getirilmeye çalışılması, bu duruma itiraz edenlerin ise faşist bir tepkiyle karşılaşması kabul edilemez.

Gerek bilimsel gerçekler, gerek dini inançlar, gerekse kadim gelenekler insanın kadın ve erkekten oluşan iki cinse sahip olduğunu ifade eder. Bu ikili yapının tamamlayıcı karakteri olmadan neslin devam edemeyeceği, psiko-sosyal açıdan pek çok sorunun, hatta adeta bir kaosun ortaya çıkacağı aşikârdır. Bu anlamda eşcinsellik, cinsiyetsizlik ve benzeri dayatmalar aslında bireyin kendi varlığına da bir saldırı niteliği taşımaktadır.

Dünyamızı ve geleceğimizi böyle bir kaostan korumak ve bireysel ve toplumsal refaha erişmek için; dinin, ahlâkın, doğanın, aklın, neslin devamının ve ailenin temel evrensel çizgiler olduğunu haykırıyoruz.

Bu temel çizgilerden taviz vermeyeceğimiz gibi, bu çizgilere saldıranlarla da mücadele edeceğiz.

Bu mücadelede homoseksüellik ve cinsiyetsizlik gibi politik hareketleri destekleyen kişi ve kuruluşları popülizmden ve uluslararası lobilerin korkusundan sıyrılıp geleceğimiz için duyarlı davranmaya davet ediyoruz.

“Eşref-i mahlukat” bilinci ile sağlıklı, huzurlu, dengeli ve yaşanabilir bir dünya için!

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top