Genç KADEM Kutadgu Bilig Okumaları gerçekleştiriyor. Son başvuru tarihi 8 Ekim 2017 olan eğitime 18-25 arası Üniversiteli öğrenciler başvurabilir. Eğitim her ayın ilk Cumartesi günü KADEM Genel Merkez binasında gerçekleştirilecek olup, başvuranlar daha sonra mülakata çağırılacaktır. Eğitim Saliha Malhun tarafından verilecektir.

Genç KADEM, temeli “KUT” kazanma bilgisine dayanan, kadim Türk TÖRE’si ve devlet terbiyesini esas alan, Yusuf Has Hâcip’e ait “Kutadgu Bilig” okumaları ile gençleri siyâsete hazırlanıyor. Böylelikle,  öz kültür ve medeniyet kodlarını yeniden güncellemede kendi klasiklerini yeniden okuma, anlama ve kavram analizleri ile yeniden güncelleme imkânı sunarak gençlere devlet ve siyâset terbiyesi konusunda temel bir şuur kazandırmayı amaçlıyor.

Kadim Türk Kültüründe halkı idare edecek olanlarda bulunması gerekli vasıflar, onlardan beklenen davranışlar ve kavram analizleri yapılırken siyaset ve devlet anlayışının günümüze ilişkin temel verileri de tespit edilecektir. Çünkü Kutadgu Bilig, İslâmiyet’in ilk dönemlerinde, Batı’nın karanlıklar içinde kaldığı bir dönem olan Ortaçağ’daki Türk boylarının siyâsî ve kültürel hayatlarına, devlet anlayışlarına ve geleneklerine pencere açmış ve Türkçe yazılmış, temeli  “adalet ve hizmet” , “kut ve töre” gibi “kök bilgisi” kavramlarına dayanan, “özün özü” mahiyetinde çok kıymetli bir edebî eser ve “siyâsetname”dir. Kadim Türk devlet yönetimi ve siyâset geleneğinde “hikmeti akılla temasa geçiren” bilgeliğin kitabıdır.  Kutadgu Bilig’in siyâset ve ahlâka dair telâkkileri bugün sadece İslâm ülkelerinin değil, bu konuda araştırmalar yapan birçok uzak doğu ve Avrupa ülkelerinin de akademik camiasını meşgul ettiği için dünyanın “ortak kültür mirâsı” kıymetindedir.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top