Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın Projesi
Ocak 2016, İstanbul

“Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın” Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik açılan “Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.İstanbul Ticaret Odası liderliğinde, İstanbul Ticaret üniversitesi ortaklığında, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu desteği,  Teknopark İstanbul A.Ş. ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iştirakiyle yürütülmektedir.Proje ile İstanbul’daki kadınların mobil teknoloji sektöründe etkinliklerini artırması, İstanbul’daki mobil teknoloji sektörüne yönelik global ölçekte farkındalığın artırılması ve kadınların bu hizmetlerde etkin rol üstlenmesi hedefleniyor.