Nursem Keskin Aksay
KADEM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümlerini 2009 yılında onur derecesi ile tamamladı ve Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programında tam burs kazandı. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji, Antropoloji ve Tarih derslerinde öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalıştı ve “Moral Guardianism at the Intersection of the Household and the Workplace: Women Factory Workers in Denizli” başlıklı yüksek lisans tezini 2012 yılında tamamladı. Daha sonra, “The Discursive Emergence of ‘Islamic Bourgeoisie’ and Middle Class Veiled Muslim Women in Istanbul” başlıklı teziyle, Berlin Müslüman Kültürler ve Topluluklar Yüksek Okulu, Freie Universitat Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü’nden doktora derecesini 2017 yılında en yüksek dereceyle aldı. 2012-2017 yılları arasında DFG (Alman Araştırma Vakfı) doktora araştırma ödeneği ile ödüllendirildi. Doktora araştırması sırasında Freie Üniversitesi, Humboldt Üniversitesi ve Avrupa Üniversitesi Viadrina’da cinsiyet, sınıf, İslam antropolojisi, şehir antropolojisi ve laiklik üzerine dersler verdi. 2015 ve 2016 yıllarında Üsküdar Üniversitesi Sömürge Sonrası Çalışmalar Araştırma Merkezi’nde (PAMER) Araştırma Görevlisi olarak araştırma projelerinin koordinasyonu için çalıştı. Koordinasyonunu yürüttüğü araştırma merkezi, yayınlanan makaleler ve sergilerle “Gündelik Hayatta Sömürge Sonrası İzler” ve “Türkiye ve Avrupa Ülkeleri-Vatandaşlık Kavramları” ile “Mülteci Algısı” araştırma projelerini tamamladı. 2019 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Bölüm Başkan Yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yapan Nursem Keskin Aksay, Sosyal-Kültürel Antropoloji, Sosyal Teori, Niteliksel Araştırma Yöntemleri, Toplumsal Cinsiyet ve Alan ve Mekan Etnografisi dersleri vermektedir. Ayrıca “Din, Sosyal Alan ve Duygu Bağlamında 1960’lardan Günümüze “İslamcı” Kadınların Deneyimleri” adlı bilimsel araştırma projesi üzerinde çalışmaktadır.