OKU-YORUM Programı Kapsamında
Doç. Dr. Hadi Sağlam ile
“Kadınların Sosyal İçerikli İbadetleri ve Şahitliği”
Adlı Kitabının Tahlili Yapıldı

29 Mart 2019, İstanbul

OKU-YORUM programı kapsamında bugün, Doç. Dr. Hadi Sağlam ile “Kadınların Sosyal İçerikli İbadetleri ve Şahitliği” adlı kitabının tahlili, Başkan Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun açılış konuşmasının ardından KADEM Eğitim Danışmanı Arzu Arıkan’ın moderatörlüğünde Genel Merkez’de gerçekleşti.

Kadınların İslam’ın ilk yıllarından itibaren sosyal içerikli ibadetlerde aktif olarak yer aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Hadi Sağlam, Hz. Aişe’den rivayet edilen bazı hadislerden kadınların beş vakit namaz, Cuma ve bayram namazlarına katıldıkları anlaşıldığını söyledi. Sağlam, “Kadınlar ve çocukları camilerden dışladık. Kadınları camiden uzaklaştırdık. Böyle bir ayrım yok. Kadınlar nereye sığınsın? Türkiye’de yapılacak manevi kalkınma ile kadını, erkeği ve çocuğuyla yuvamıza (camilere) geri döneceğiz.”dedi.

Kadınların şahitliği ile ilgili günümüzde hala devam eden tartışmalara da cevap veren Sağlam: “İlk dönem ekseri bilginler, had ve kısas davalarında kadınların şahitliğini kabul etmemişlerdir. Gerekçe olarak da kadınlardaki aşırı unutkanlık, çokça şaşırma, yanılma gibi noksan özelliklerin ondaki zabt eksikliğine işaret ettiğini, zabt eksikliğinin ise kişinin tanıklığını şüpheye düşürdüğünü gösterirler. Bu durumda şüpheli durumlarda düşürülmesi istenilen hadlerin, şüpheli bir delil ile sabit olamayacağını savunurlar. (Bu yorumlamaların bilimsel temelden yoksun olduğu açıktır.) Genel kabulün aksine Süfyan es-Sevri, Ata, İbn Kayyım el Cevziyye gibi bazı alimler kadınların şahitliğinin hukuk ve mülkiyet davalarında geçerli olduğunu savunarak katı anlayışı yumuşatmaya çalışmışlardır. İbn Teymiyye’nin konuyla ilgili olarak illetin unutkanlık olduğunu dolayısıyla unutulması zor olan durumlarda kadının şahitliğini yarım tutmaya gerek olmadığını söylemesi dikkate değerdir. Çağdaş müfessirlerden İzzet Derveze de “dört şahit” ifadesinin kadınları da kapsadığını belirtmektedir” dedi.

Sosyo-kültürel etkiler, şahsi yargılar ve ön kabullerin zamanla dini söylemlere dönüştürüldüğünü belirten Doç. Dr. Hadi Sağlam, kadına insanlık onuruyla bağdaşmayacak şekilde eksiklikler atfeden rivayetlerin peygamberin irşat metodununu yansıtmadığını ifade etti.

Program, soru-cevap faslının ardından gerçekleşen hediye takdimiyle sona erdi.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top