“ARAP BAHARI; İNSAN ONURU İÇİN BÖLGESEL BİR ARAYIŞ VE VATANDAŞLIK HAKLARININ SOMUT TANIMLARI”

Kadın ve Demokrasi Derneği olarak, kadınlarımızın düşünsel anlamda ilerlemelerine katkı sağlayacak KADEM söyleşilerine devam etmekteyiz.

14.06.2014 tarihinde, Howard Üniversitesi’nden Mısırlı profesör Mervat Hatem KADEM’in konuğu olmuştur. Prof. Dr. Mervat Hatem ile yapılan söyleşide, Arap baharı süreciyle birlikte Mısır’da kadın haklarının geldiği nokta gündeme getirilmiştir.

Söyleşi, dernek başkanımız Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Bir dönem Prof. Dr. Mervat Hatem’in öğrencisi olarak ABD’de bulunmuş olan Dr. Merve Kavakçı’nın takdim konuşmasıyla söyleşi devam etmiştir.

Prof. Dr. Mervat Hatem ile, ilk etapta Arap baharının sebeplerinden biri olan “kuşaklar arası çatışmayı” destekleyen otoriter devlet rejiminin tarihi, ardından bölgesel dinamiklerden yola çıkarak, devlet ve toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu konuşulmuştur.

Yakın tarihte 20. Yüzyılın ortalarında gerçekleşen dekolonizasyon sürecinin Arap baharı için önemine değinen Mervat Hatem,  bu sürecin ekonomik kalkınma arayışı, siyasi bağımsızlık ve bölgesel endişelerle birlikte yeni bir dönemin başlangıcını müjdelediğini belirtmiştir.

Arap baharı süreciyle daha sık dillendirilmeye başlayan “sosyal adalet”, “özgürlük”, “insan onuru” gibi kavramlara değinen Mervat Hatem, yeni jenerasyonla birlikte “yeni bir vatandaşlık hakları söylemi”nin ortaya konduğunu dile getirmiştir. Bu bağlamda, bölgesel ve ulusal siyasi tartışmalardan ayrı olarak, Arap baharı sürecinde ön plana çıkan “insan onuru” söyleminin önemli bir işaret fişeği olduğunu ve bu söylemin 1950’lerden bu yana bölgede mevcut bulunan vatandaşlık hakları tanımlamalarını somutlaştırdığını ve derinleştirdiğini ifade etmiştir.

Ardından, Mısır, Tunus ve Suriye’deki İslamcı, militer ve seküler kesimin mevcut beden politikaları ve bunun getirdiği sonuçlar bölgesel dinamikler bağlamında incelenmiştir.

Mevcut patriyarkal devlet yapısı içerisinde, siyasi ve sosyal içerikli üretilen tüm söylemlerin, geleneksel değil, bilakis yapı ve içerik olarak modern olduğunu dile getiren Hatem,  bu siyasi söylemlerin insan onuru üzerinden mevcut rejimin“beden politikası”na referans verdiğini belirterek, Mısır’da yaşanan Arap baharı sürecinde, kadınlara yapılan bekâret testlerine dikkat çekmiştir.

Sonuç olarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Mervat Hatem, genç neslin dinamizmiyle birlikte, Arap baharı sürecinin olumlu bir süreç olması temennisiyle konuşmasını sonlandırmıştır.

Söyleşi, dernek başkanımız Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın’ın plaket takdimi ve teşekkür konuşmasıyla sona ermiştir.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top