KADEM, kurulduğu 2013 yılından bu yana toplumsal hayatın her alanında kadınların

fırsat eşitliğine ulaşması için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Sosyal hayatın adaletle yeniden düzenlenmesi, kadınların rahat, huzurlu ve güvenli

bir kamusal düzende yaşayabilmesi adına 10 yıldır kampanyalar, farkındalık ve

eğitim çalışmaları ile çeşitli projeler yürütüyoruz.

Camiler Hepimizin projesi de kadınların ibadet mekânlarındaki sorunlarının

giderilmesi ve mevcut şartların iyileştirilmesi adına başlattığımız kapsamlı bir sosyal

sorumluluk projesidir.

İbadet etme, ibadet mekânlarını rahatça kullanabilme, her kadının en temel hak ve

özgürlükleri arasındadır. Günümüzde özellikle şehirlerde yaşayan ve sosyal hayatın

içinde aktif yer alan kadınlar için camide namaz kılmak ve zaman geçirmek bir

zaruret durumudur. Diğer yandan, camilerin aynı zamanda bir eğitim ve sosyalleşme

mekânı olarak da kullanılması Müslüman gelenekte yaygın bir uygulamadır.

Hal böyleyken bazı camilerde kadın cemaat için ayrılmış bölümlerin fiziksel

yetersizliği, kadınların ibadet alanını caminin dışında konumlandıran uygulamalar,

temiz olmayan veya abdesthanesi bulunmayan tuvaletler sebebiyle kadın cemaat

ciddi zorluklar yaşamaktadır. Büyük camilerde dahi kadınlar için ayrılan bölümlerin

bodrum katlarda, ayakkabılıkların arkasında veya caminin dışında olduğunu

görüyoruz. Kadınlar soğuk, rutubetli, kullanılmayan eşyaların, temizlik malzemelerinin

depolandığı, ısıtma, havalandırma gibi fiziki şartlardan yoksun bölümlerde namaz

kılmak zorunda kalıyorlar. Bununla birlikte camide kadın cemaat, erkek cemaat

tarafından dışlanmakta ve ne yazık ki zaman zaman kötü muameleye maruz

kalmaktadır.