İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların girişimcilik yeteneklerini artırmak ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimleri desteklemek amacıyla KADEM tarafından düzenlenmektedir. KADEM, İnovasyonda Kadın projesi ile biyoteknolojiden yazılıma, yapay zekâdan sağlık, gıda ve tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede kadın girişimcileri desteklemektedir. Bu proje kapsamında, girişimcilik kamplarına katılan kadın girişimcilere, fikirden plana ve plandan teşebbüse uzanan süreçte nakdi ve ayni destekler sağlanmaktadır.

2015 yılından bu yana toplam yedi adet İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı gerçekleştirilmiştir.

Kamp süresince girişimciler fikirlerini nasıl geliştirecekleri, sektörde nasıl yer bulacakları konusunda bilgi sahibi olurlar. Kamp sonunda en başarılı girişimcilere nakit ödüller verilir. Mentorluk ve tecrübe paylaşımı ile girişimcilere bir hafta süren kapsamlı eğitimler sunulmaktadır. Bu eğitimler arasında:

 • Girişimcilik Ekosistemi ve Start-Up Analizi
 • Proje Yönetimi ve Maliyet Analizi, İş Planı Hazırlama
 • Marka Stratejileri, Pazarlama İlkeleri
 • İş ve Ticaret Hukuku, Patent ve Marka Tescili
 • Etkili İletişim Teknikleri ve Tasarım Odaklı Düşünme
 • Yatırımcı İlişkileri ve Büyüme Stratejileri yer almaktadır.

Yedi dönem boyunca, toplamda 1.3 Milyon TL nakdi ödül, ofis ve prototip atölyesi, B2B Network ve kitlesel fonlama, yatırımcı buluşmaları, mentorluk, danışmanlık gibi destekler sağlanarak yüzlerce kadına girişimcilik eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

 • Kamp Sayısı:7

 • 7 Proje Dönemi Boyunca Toplam Başvuru Sayısı: 2350

 • Kampa Seçilen ve Eğitimleri Alan Girişimci Sayısı: 204
 • Finale Kalan Girişimci Sayısı: 36

 • Şirketini Kurup Ödülü Alan Girişimci Sayısı: 16

 • Yatırım Alan Girişimci Sayısı: 6

KADEM, İnovasyonda Kadın projesi ile kadın girişimciliğini desteklemeye ve istihdamı artırmaya devam etmektedir.