WOMEN 20 (W20) ZİRVESİ

Uluslararası ekonomik işbirliğinin sağlanması yolunda 1 Aralık 2014’te G20 dönem başkanlığını devralan Türkiye, bu yıl G20 altında kurulan W20 (Women-20) kadın oluşumuna ev sahipliği yapıyor. Ekonomide kadın varlığının arttırılması ve kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi konusunun G20 altında resmen kabul edilmesi, ekonomide kadın varlığının küresel açıdan ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. G20 başkanlığı döneminde, sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın desteklenmesinin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli gördüğü alanlardan biri de istihdam planları ve büyüme stratejileridir. İstihdam planı çerçevesinde kadınların işgücüne katılımlarını iyileştirme hedefleri ise ön planda tutuluyor. W20’nin politika alanlarına giren, kadınların iş hayatıyla özel hayatı dengelemelerini sağlayacak, esnek çalışma modelleri, doğum-süt izinlerinin düzenlenmesi, kreş, çocuk bakım hizmetlerinin sunulması; hem sosyal koruma ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem de kadınların işgücü piyasasına katılım oranlarının arttırılması açısından G20 üye ülkelerinin benimsediği taahhütlerle örtüşmektedir. Küresel rekabet ortamında bir ülkenin tüm kaynaklarını en etkin şekilde kullanması ve mobilize etmesi kalkınmanın en önemli şartlarından biridir. Dolayısıyla toplumun yarısını oluşturan kadınların işgücüne yeterli katılımını sağlamak küresel bağlamda tüm ülkelerin öncelikli politika alanlarına girmektedir. G20 altında kurulan W20 grubuyla birlikte, kadınların ekonomiye katılımı konusundaki çabalarla, küresel rekabet ortamında nüfusun yarısını oluşturan kadınların kalkınmadaki etkisinin göz ardı edilemeyeceği net şekilde ortaya konulmaktadır. W20 bu konuda, kadın-erkek arasında işgücüne katılım ve istihdamda yaşanan orantısız dağılımın ortadan kaldırılmasında uluslararası işbirliği girişimi için örneklik teşkil etmektedir.

W-20 fikri ilk olarak 2014’te Avustralya’da düzenlenen G-20 zirvesinde ortaya atılmış olsa da, o dönemde uygulamaya geçirilememiştir. W-20 önerisi, G-20 tarafından geçtiğimiz yıl kabul edilerek hayata geçirilmiştir. 6 Eylül 2015’te W20’nin Ankara’da düzenlenen lansmanı, Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu katılımlarıyla gerçekleştirilmiş, lansmana katılanlar arasında IMF Başkanı Christine Lagarde, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, BM Women Başkan Yardımcısı Lakshmi Puri ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Başkanı Arancha Gonzalez gibi uluslararası çevrelerden önemli isimler bulunmuştur.

G20 çatısı altında, kadının ekonomik konumunu yükseltmek üzere uluslararası üye ülkeleri kapsayan W20 oluşumunun komite üyelerinden biri de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM). W20 grubunun 11 Eylül tarihinde İstanbul’da düzenlenen ulusal danışma toplantısında akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının katılımıyla 11 maddelik öncelikli politika alanları tartışılmış, bilhassa kadının annelik gibi mesuliyetlerini ortadan kaldırmayan, ailenin birlikteliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendiren politikaları içeren “iş hayatı ve özel hayatın dengelenmesine destek” ve “kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal ağların içerisinde yer almalarını sağlayacak” maddeleri üzerinde durulmuştur. Nitekim, küresel dünyada ülkelerin demokratik standartları yakalayabilmesi bir yönüyle de toplumdaki dezavantajlı konumda bulunan kadınların mevcut fırsatlara ve kaynaklara erişiminin sağlanması, insan haklarını ilga etmeyen bir toplumsal yapının oluşturulması, kadınların hayatını kolaylaştıracak, toplumsal düzeni koruyarak iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi kuran sosyal politikaların hayata geçirilmesiyle mümkündür. W20’nin öncelikli politika alanlarından olan iş hayatı ve özel hayatın dengelenmesine destek maddesi, ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyete duyarlı ve kadınları kapsayıcı şekilde gerçekleşmesini engelleyen temel sebeplerden birinin, maddi olarak karşılanabilir ve uygun çocuk bakım hizmetlerinin mevcut olmayışı olduğunu ifade etmektedir. Toplumun en temel kurumu olan ailenin desteklenmesi ve devamlılığının sağlanması ile kadının profesyonel hayat içerisinde kalıcı olabilmesi açısından bu madde, oldukça önemlidir. Bununla birlikte, kamu ve özel sektörde kadın sayısının artırılması; kadınların ekonomik kaynaklara erişiminin sağlanması; kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal ağlarının güçlendirilmesi ve diğer maddeler ise, kadının kamusal alandaki statüsünü artıracak yönde olup, karar alma mekanizmalarında etkin pozisyonda bulunanlar kadar, kadın konusunda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının da üzerinde durması gereken maddelerdir. 16-17 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan W20 zirvesinde daha kapsamlı tartışılacak olan öncelikli politika alanları, G20 ülkelerinden W20 komite üyelerinin katılacağı teknik toplantıların beraberinde Kasım’da düzenlenecek G20 zirvesinde sunulacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. İstihdam yaratacak politikaların hayata geçirilmesi ve kadınların iş hayatına adalet ve hakkaniyet çerçevesinde dengeli katılım göstermelerinin sağlanması, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin demografik nüfus dağılımında ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma sağlaması açısından hayati bir öneme sahiptir.

KADEM Genel Başkanı

Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top