Sare Aydın, Turkishtime Dergisi’ne W20 ve G20 konusunda röportaj verdi.

KADIN LİDERLİĞİ İÇİN % 20 HEDEFİ KONULABİLİR

Lider pozisyonda olan kadınların sayısını arttırmak politikası kapsamında kadınların daha çok temsil edilmesini sağlamak için belli hedefler konmalı. Örneğin şirketlerin yönetim kurullarında, üst yönetiminde ve devlet kurumlarında yer alan kadınların sayısını 2020 yılına kadar yüzde 20 artırmak hedeflenebilir.

KADINLARIN EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASAL AĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMLARINI ARTIRMA YÖNÜNDE YAPICI ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLİR. ÖZELLİKLE KADIN ODAKLI KURUMLARIN İŞBİRLİĞİ FAYDA SAĞLAR…

Aralık 2014’te G20 dönem başkanlığını devralan Türkiye, küresel ekonominin potansiyelini arttırmak üzere tüm G-20 ülkelerini içeren ortak çalışma ile kapsayıcı ve sağlam global büyümeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiye dönem başkanlığı az gelirli gelişmekte olan ülkeler ve KOBİ’lere ilişkin konuları görüşmelerin temeline oturtmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede büyümenin kalitesi boyutu kadar önemlidir.

Büyümenin istihdam yaratma kapasitesi, dengeli ve sürdürülebilir olması gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve gelir adaletini sağlamak açısından elzemdir. Bu bakımdan kapsayıcı büyümeye vurgu yaparak kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı grupları ekonomiye katacak, az gelişmiş ülkeleri ve Türkiye ekonomisinin de lokomotifi olan KOBİ’leri global ekonomiye entegre edecek politikaları amaçlayan Türkiye Dönem Başkanlığı ülkemizin büyümesine önemli katkıda bulunacaktır.

W-20, kadının ekonomik alandaki konumunun gündeme getirilmesi, bu alana katılımı konusunda cinsiyete bağlı yaşanan eşitsizliklere değinerek, kadının iş gücüne katılım oranının artırılması ve kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyete dayalı olarak ortaya çıkan ücret farklılığının ortadan kaldırılması gibi hedefleri kapsamaktadır. Ayrıca, kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların kamusal alanda ve iş dünyasında liderli pozisyonları elde etmesini sağlamak ile sağlık ve eğitim gibi birtakım sosyo-ekonomik konular da W-20’nin gündem maddeleri arasında yer almaktadır. G-20 Liderler Zirvesi’nde W-20 açısından en önemli gündem maddesi G-20’nin şu andaki hedeflerinden olan Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme başlığıdır. Türkiye Dönem Başkanlığı tarafından “kapsayıcı büyüme” olarak genişletilen bu başlık temsil edilmeye en fazla gerek duyan kadınların sorunlarına çözüm bulunması, büyüme ve refahtan pay alabilmesi bakımından önemlidir.

Belirlediğimiz politika alanları arasında yer alan “İş hayatı ve özel hayatın dengelenmesine destek” “kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal ağlarının güçlendirilmesi” ve “yeterli sosyal korumanın sağlanması” bizim için önemli politika alanlarıdır.

Kreş ve gündüz bakımevleri

İş hayatı ve özel hayatın dengelenmesine destek, ekonomik hayata dâhil olan kadınların ev içi rolleri ve kamusal rolleri arasındaki dengenin sağlanması konusunda gereklidir. Kadınların iş hayatıyla özel hayatı dengelemelerini sağlayacak çocuk bakım hizmetleri kapsamında, kreş ve gündüz bakım evlerinin açılması kadınların iş hayatına daha kolay entegre edilmesini ve kamusal hayata katılımını ve görünürlüğünü arttıracaktır. Ayrıca, bu bağlamda ücretli ebeveynlik izinleri ve esnek çalışma saatlerinin düzenlenmesi gibi hizmetler ise, bir yandan kadının iş hayatında devamlılığını sağlayacak, diğer taraftan da ailenin birlikteliğini koruyacak son derece önemli bir adım olacaktır. Ancak kurumlar ve kişiler nezdinde toplumsal cinsiyeti içeren bakış açısı ve toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların üretilmesi gerekmektedir. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal ağlarının güçlendirilmesi kadınların toplumsal hayata katılımını arttırma yönünde oldukça yapıcı çözümler üretebilir. Özellikle kadın odaklı çalışan sivil toplum kuruluşları arasında yapılacak işbirlikleri ve lobicilik faaliyetleri, bu anlamda oldukça nitelikli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kadınlara yeterli sosyal korumanın sağlanması ise ekonomik dayanıklılığı arttırma ve yoksulluğu ortadan kaldırma gibi konularda önem teşkil etmektedir. Sosyal güvenlik kapsamında sosyal hizmetler ve sosyal politikaların da toplumsal cinsiyeti içeren bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Sosyal koruma toplum içerisinde dezavantajlı konumda bulunan kesimlere sosyal hizmetler kapsamında sağlık, eğitim gibi hizmetlerin sunulmasını da kapsamaktadır.

Liderlik eğitimleri düzenliyoruz

KADEM olarak, kadın aday eğitimleri, yerel yönetimler sertifika programları, kadın yasal hakları eğitimleri gibi çeşitli alanlarda kadınların nitelik ve donanımlarını arttırmak ve kadınların toplumsal hayata aktif katılımına destek olmak üzere çeşitli eğitim programları düzenlemekteyiz. Yerel Seçimleri öncesi kadınların yerel siyasete aktif katılımına katkı sağlamak üzere ‘Yerel Yönetimler Temel Eğitimler Sertifika Programı’, kadınlarımızın kendilerine dair farkındalıklarını arttırmak, liderlik basamaklarını daha sağlam adımlarla çıkabilmelerini desteklemek, toplumda kadının yeri ve önemini fark ettirmek amacıyla “Kadın Liderlik Eğitimi” düzenledik.

Temel hak ve özgürlükler bağlamında kadınların hukuki sorunlarına ilişkin olarak, hayatlarını kolaylaştıracak yasal düzenlemelere ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ‘Kadın Yasal Hakları Eğitimi’miz halen devam etmektedir. Örneğin, pilot uygulama olarak seçilen İstanbul ilinin çeşitli ilçelerinde KADEM Hukuk Komisyonu üyesi olan avukatlar eşliğinde periyodik olarak verilen eğitimlerde 2014 yılı içerisinde toplam 5000 kadına ulaştık. KADEM’in öncelik verdiği eğitim programı olarak “Kadın Yasal Hakları Eğitimi”nin yurt genelinde açılan temsilciliklerimizde de hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Mobbing için çalıştay kurduk

Yine bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Denizyıldızı Umut Projesi ile İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan ve 17-18 yaş aralığında bulunan dezavantajlı genç kızların meslek edinmelerine yönelik özel eğitim programlarının düzenlenmesi, staj yapmaları ve istihdam edilmelerini kapsamaktadır. Proje İŞKUR, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) İşbirliğinde yürütülmektedir. Proje, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi için geleceği yakalayabilecek, yetenekli, girişimci, nitelikli ve toplumsal değerleri muhafaza edebilen kadınların yetiştirilmesine, ekonomik, sosyal ve siyasal yönden gelişimlerine katkı sağlamak ve bu çerçevede dezavantajlı gruba giren İstanbul’da ÇOGEM’de bulunan geleceğin kadınlarının hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal, sanatsal vb. alanlarda yaşama katılımını sağlayarak, demokratik hak ve hukukun bilincinde bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, istihdam edilmeleri sağlanacaktır.

Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ

Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top