“Uluslararası – Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi” Açılış Töreni Gerçekleşti

KADEM Kurucu Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Sare Aydın’ın açılış konuşması

Dün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günüydü. İnsan hakları ve kadının insan haklarının yalnızca yasal metinlerde kalmaması, hayata geçirilmesi gerekir. Bu doğrultuda, kadının insan haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu olarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu konuda sizlerin desteğini almak bize güç veriyor, bizi yüreklendiriyor. 

Kadın hakları denilince, bir noktayı özellikle vurgulamak isterim. Kadının konumunu iyileştirmek ve hak ettiği değeri vermek üzere yapılacak tüm çalışmaların sadece bir gereklilik değil, bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Kadın bir toplumun yetişip büyümesinde, gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında en önemli unsurlardan biridir. Kadının akademiden siyasete, ekonomiden karar alma mekanizmalarına ve medyaya, toplumsal hayatın her alanında aktif olarak bulunmasına imkân tanımalıyız. Bunu sağlamanın yolu da elbette kadın haklarına duyarlı bir bilince sahip olmaktan ve tüm bu alanlara toplumsal cinsiyet adaletini içeren bakış açısını yerleştirmekten geçiyor.

Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte yalnızca bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin de tek yoludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır. Çünkü kadın ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlenecektir. Bunu başardığımızda toplumsal refahı, kalkınmayı ve adaleti de tesis etmiş olacağız.

 Bu noktada sizlere KADEM olarak kadın meselesine bakış açımızdan kısaca bahsetmek isterim. Kadın ve erkek, yaşamı devam ettirmek için birbirini tamamlayan bir bütün olarak karşımıza çıkarlar. Bu bütünlük referansını manevi değerlerden, aile olmaktan ve kültürden alır.  İşte tam da bu nedenle, bir sivil toplum örgütü olarak meseleye salt kadın ve cinsiyet odaklı değil,  insan olmak ve insan hakları kapsamında baktığımızı ifade etmek isterim.

Bizler, çağdaşlık-uygarlık söyleminin ürettiği tek-tip kadın modeli yerine, farklı kadın kimliklerinin demokrasiyi güçlendirdiği görüşündeyiz. Bu sebeple, kadının kimlik, kişilik ve özgürlük mücadelesini destekliyoruz.

Kadın meselesine toplumun dinamiklerinden beslenen yenilikçi bir bakış açısıyla KADEM, diğer tüm sivil toplum örgütlerine nazaran duruşuyla, söylemleriyle, alternatif fikirleriyle, farkını net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu farkıyla KADEM, kadınların kendilerine yer buldukları değişen Türkiyenin yeni kadın hareketidir, diyebiliriz.

Demokratik ve sosyal açıdan kalkınmanın temel şartı olan dayanışma, öncelikle erkeler ve kadınlar arasında sağlanmalıdır. Ancak, çok üzülerek ifade etmeliyim ki kadın, sistemin ve beşeri düzenin tek unsuru olarak gören ataerkil bakıştan ve bu ruhtan beslenen kültürel kodlardan kurtulamamaktadır. Toplumsal rollerin daha adil dağıtıldığı, tamamıyla insan hakları ve hakkaniyet eksenli cinsiyet adaletinin sağlanması, sağlıklı kişiliklerin yetiştiği bir toplumun ve ailenin olmazsa olmazlarındadır.

 Her toplumun kendi gerçekliğinden beslenen, kültürel kimliklerin ve ahlaki değerlerin törpülenmeden muhafaza edildiği, ortak bir dilin oluşturulması ve toplumda var olagelen yerleşik pratiklerin sorgulanması ve tartışılmaya açılması son derece elzemdir. Bunu temel meselemiz olarak görmeliyiz ki bu hepimizin görevi, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sizlerin de takdir edeceği üzere kadınların sosyal hayatta karşılaştıkları sorunları gidermek adına gerek yasal gerek kamusal, yapılması gereken çok fazla işimiz var. Umuyorum ki, bugün burada düzenlediğimiz bu kongrede, siz değerli katılımcıların katkılarıyla kadınların güçlendirilmesine yönelik yapılacak analizler ve sunulacak çözüm önerileri, kadın hakları noktasında etkili politikaların üretilmesine vesile olur. Kongreye destek veren tüm paydaşlara, KADEM ailesine siz kıymetli konuklarımıza teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ

KADEM Kurucu Başkanı

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top