Ayşe Sine Serbes, susuz ve buharlı araç temizliği alanında yenilikçi bir sisteme imza attı. Serbes, bir yandan ekolojik sistemini bayilikler aracılığıyla yaygınlaştırmaya, diğer yandan da yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden tekne ürünleri üretmeye çalışıyor. Bu çabaların hedefi, yenilikçi-çevre dostu fikirleri geliştirip yaygınlaştırmak.

Sürekli dile getirdiğimiz üzere kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma, günümüz dünyasının en öncelikli hedeflerinden biri. 1990’lı yılların sonlarına doğru dünya gündemine giren ve halen önemini koruyan sürdürülebilir kalkınma hedefleri bizlere açlığın yok edilmesi, cinsiyet eşitliği, istihdam ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, yeşil ekonomi, bilinçli tüketim ve üretim gibi alt hedefler getirdi. Artık ülkeler ekonomik gelişmelerini bu kriterlere uygun olarak gerçekleştiriyor. Kadınlar ise ekonominin önemli aktörleri olarak bu konuda önemli bir değişim aracı konumunda.

EKONOMİDE DAHA AKTİF

Ülkemizde son yıllarda yapılan düzenlemelerle kadınların ekonomide ve girişimcilik dünyasında daha aktif olarak yer almaya başladıkları artık bilinen bir gerçek. Değişimi ve dönüşümü getirecek cesarette olan kadınlar, yenilikçi ve çığır açıcı alanlarda daha fazla yer alıyor. Bu kadınlardan sayfamızda sürekli bahsediyoruz. Bu yazıda da yeni bir başarı hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Ayşe Sine Serbes, araç temizliğinde tüketilen su miktarının fazlalığından hareketle su tasarrufu, çevre koruma gibi konulara kafa yorarak bu problemi sürdürülebilir ve çevre dostu bir ekonomik üretime dönüştüren güçlü bir kadın girişimci. Sektörün açıklarını tespit edip bunu ekolojik kaygılarıyla da birleştirerek BlueGreenWax isimli şirketini kuran Serbes, susuz ve buharlı araç temizliği alanında oldukça yenilikçi bir sistemin öncüsü oldu.

BAYİLERLE YAYGINLAŞTIRIYOR

Söz konusu sistemi yaygınlaştırmak ve çevreci ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurduğu firma Ordu, Kuşadası, Karaman, Rize, Sivas, Alanya, Turhal, Elazığ, Zonguldak, Çankaya ve Karşıyaka gibi pek çok yerde bayilik açtı. Ayşe Sine Serbes, susuz ve buharlı araç temizleme sisteminin işlerliğini ve müşteri memnuniyetini gördükçe hem ekolojiye hem de ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yapacağı katkıyı çok önemsediğini ifade ediyor.

YEŞİL BÜYÜMEYE ÖRNEK LİDER

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), sürdürülebilir tüketim eğilimlerinin geliştirilmesi ve yeşil büyümenin sağlanmasında kadın liderliğinin desteklenmesi konusunda uluslararası alanda görüşlerini ifade ediyor ve bu yöndeki girişimleri destekliyor. Bu anlamda Ayşe Sine Serbes, hem Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Stratejik Kalkınma Hedefleri’ne hem de KADEM, KAGİDER ve TİKAD’ın ortak yürüttüğü Kadın 20’nin öncelikli maddelerinden biri olan ‘Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Liderliğinin Desteklenmesi’ maddesine iyi bir örnek teşkil ediyor. Çevresel iyileştirmelere katkıda bulunan mal ve hizmetlerin yatırım ve tüketimini önceleyen bir anlayışla yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve bunda kadın girişimcilerin liderlik pozisyonunda olması küresel kalkınmanın sağlanmasında ciddi bir gelişme.

SIRADA TEKNE ÜRÜNLERİ VAR

Kadınların inandıkları şeyler için gayret gösterdiklerinde er ya da geç başarının geleceğine olan inancını vurgulayan Ayşe Sine Serbes, şimdilerde Synesis Marine isimli firması ile yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden tekne ürünleri üretimi gerçekleştirerek hayallerinin ve yenilikçi-çevre dostu fikirlerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

DEVLET TEŞVİĞİ YETMEZ STK’LAR DA DESTEKLEMELİ

Yenilikçi fikirlere sahip nitelikli kadınların ekonomik hayata katılmalarını sağlamak adına yenilikçi, sürdürülebilir ve çevre dostu ekonomiye geçiş sürecindeki teşviklerin artırılması oldukça önemli. Türkiye’de KOSGEB, TÜBİTAK ve bazı üniversitelerin kurdukları Teknokent’ler aracılığıyla kadın girişimcilere sağlanan teşvikler kadınları destekleyen önemli uygulamalar. Serbes’in müşterilerinden çoğunun kadın olması ve kadın müşterilerin memnuniyetleri de gösteriyor ki, kadınlar yenilikçi fikirlerin önemli faydalanıcıları, destekçileri ve uygulayıcılarıdır. Kadınların değişim ve dönüşüme olan yatkınlıkları ve cesaretlerini iş fırsatlarına ve ekonomik katılıma dönüştürebilmeleri için bu girişimlerin sadece devlet tarafından üretilen politikalar ve uygulamalarla desteklenmesi değil, aynı zamanda aile, toplum ve sivil toplum örgütleri tarafından da desteklenmesi gerekiyor.

İTO Dergisi haber linki için tıklayınız.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top