KADEM Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanmış olan “Semâvî Dinlerde Kadın Tasavvuru” isimli seminer dizisinin “Kur’an-ı Kerim’de Kadın Tasavvuru” konulu ilk oturumu 25 Ekim 2014 Cumartesi günü, saat 13:00’da Hümeyra Günalp’in konuşması ile KADEM Genel Merkez’inde gerçekleştirilmiştir.

Altı oturum şeklinde planlanmış olan seminer dizisinin son iki oturumunda Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan konuşmacı olarak yer alacaktır. Her ayın son cumartesi günü yapılacak olan seminer dizisinin ilk dört oturumu; Kur’an-ı Kerim’de kadın tasavvuru, son iki oturumu ise; Yahudi ve Hristiyan geleneklerde kadın tasavvuru başlıklarında düzenlenecektir.

25 Ekim 2014 Cumartesi günü Hümeyra Günalp’in sunumuyla interaktif şekilde gerçekleştirilen oturumda,  tarihsel ve sosyal yönleriyle kadın tasavvuru yaklaşımları, Kur’an-ı Kerim özelinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bilhassa “İlk Günah” fikri çerçevesinde tezahür eden yaklaşımlar ve meselenin tarihi ve apokrif kökenleri ile söz konusu fikrin İslam düşüncesi açısından kabul edilemezliği Ayet-i Kerimeler ışığında açıklanmıştır.

Yaradılış, Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın Cennet’ten çıkarılmaları hadiseleri, ayetler ışığında ele alınarak, İslam öncesi yaklaşımlarca kadına atfedilen günah ve İblis’in kandırmalarına müsait olma iddiaları, nedenleriyle birlikte,  sosyal ve tarihsel sonuçları bakımından değerlendirilmiştir.

Kur’an’ı Kerim’de yer alan ayetlerin, kadın-erkek ayırmaksızın, sorumluluklar ve mükafatlar açısından “insanı” muhatap aldığı hakikati, kavramsal açılımlar ve kelimelerin etimolojik kökenleri incelenerek ortaya konulmuştur.

Seminerler,29 Kasım, 27 Aralık, 30 Ocak,28 Şubat,28 Mart tarihlerinde devam edecektir.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top