Kadın ve Demokrasi Derneği olarak 25 Ekim 2014’de başlattığımız ve her ayın son cumartesi günü gerçekleşen altı oturumluk ”Semavi Dinlerde Kadın Tasavvuru” adlı seminer dizimiz sona erdi. Seminerlerde, konularının uzmanı katılımcılarımız tarafından medeniyetlerin oluşumu ve olgunlaşmasında başat faktör olarak tevarüs edilen İslami, Hristiyan ve Yahudi geleneklerin kadın meselesine yaklaşımları mukayeseli bir şekilde ele alındı.

Seminer dizimizin ilk dört oturumda Kur’an-ı Kerim’de kadın tasavvuru konusu ele alındı.. Takip eden iki oturumda ise Yahudi ve Hristiyan geleneklerinde kadın tasavvuru ilahiyat boyutu ve tarihsel gelişim aşamaları üzerinden değerlendirildi.

“Kur’an-ı Kerim’de Kadın Tasavvuru” seminerleri aynı zamanda KADEM Eğitim Komisyonu üyesi Eğitimci Hümeyra Günalp tarafından verildi.

Dinler Tarihi doçenti olan Salime Leyla Gürkan ise “Yahudi ve Hristiyan Geleneklerinde Kadın Tasavvuru” başlıklı oturumlara konuşmacı olarak katıldı.

Son oturumu 28 Mart 2015’te gerçekleşen seminerde semavi dinlerin kadına bakışı geniş bir açıdan irdelendi. Aynı seminer dizisi Gençlik Komisyonumuz için tekrarlanacak.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top