SOBAY
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Atölyesi

Eğitim Hakkında

Etkili bir bilimsel sosyal araştırmanın teori, verilerin toplanması, verilerin analizi ve paylaşımı olmak üzere dört temel ayağı vardır. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Atölyesi (SOBAY) sosyal verileri toplamada ve bunları analiz etmede araştırmacılara temel yetileri sunmayı hedefler. İki aşamadan oluşan atölyenin ilk kısmında tüm atölye katılımcıları ile sosyal araştırma yöntemlerinin temel unsurları paylaşılacaktır. İkinci kısımda ise katılımcılar ilgilerine göre belirli yöntemlerin ve analizlerin ele alınacağı sunumlardan en az beşine katılacaklardır. Bu aşamada sosyal bilim araştırmalarında öne çıkan ve sıklıkla kullanılan niteliksel ve niceliksel veri toplama yöntemleri eğitmenler tarafından sunulacaktır.

Nedensellik, kavramsallaştırma, ölçme, örneklem, anket, odak grup, alan araştırması, mülakat, içerik analizi ve araştırma etiği gibi konulara dair dikkat edilmesi gereken temel hususlar katılımcılar ile paylaşılacak, sonrasında katılımcıların belirli bir konu hakkında farklı yöntemlere aşinalık kazanmaları sağlanacaktır. Bu çerçevede sosyal bilimlerde sıkça kullanılan niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri kullanılarak araştırmalar tasarlanması, çalışmada kullanılacak muhtemel kavramların operasyonel hale getirilmesi, niteliksel ve niceliksel verilerin analizi ve bulguların paylaşılmasına dair bilimsel araştırmanın temel aşamaları katılımcılara aktarılacaktır. Katılımcıların aktif katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan bu atölyede konuların daha iyi anlaşılabilmesi için ilgili akademik çalışmalar üzerinden örnekler sunulacak uygulamalarla katılımcılara deneyim kazandırılacaktır. Ayrıca katılımcılardan bazıları kendi çalışma alanlarına uygun araştırma tasarımlarını eğitmenlere sunarak onlardan yorum ve öneri alabileceklerdir.

Lütfen SOBAY eğitimine ön kayıt için 6 soruluk anketimizi yanıtlayın

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top