Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NBÜ) işbirliği ile 21-22 Aralık 2015’te Konya’da düzenlenen Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi. Sempozyuma, TBMM KEFEK Başkanı R. Sezer Katırcıoğlu, milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan ve Zehra Taşkesenlioğlu ve  Konya Valisi Muammer Erol’un yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ablası Ayşe Çalık da katıldı.

Açılış töreninde konuşan KADEM Başkanı E. Sare Aydın Yılmaz, “Gittikçe modernleşen ve aynı zamanda küreselleşen günümüz dünyası, toplumsal her alana daha fazla kadın katılımına gereksinim duyuyor. Bu noktada daha adil ve yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak, kadınları toplumsal hayatın dışına iterek yahut ikincil konumda bırakarak gerçekleşebilecek bir olgu değildir. Tam tersine kadınları adalet ve hakkaniyet çerçevesinde toplumsal hayata dâhil etmek, adaletli bir topluma ulaşmanın ötesinde insan haklarını korumanın da temel koşuludur.” dedi. Kadını değersizleştiren ve insan olma hakkını kadına tanımayan zihniyete, sivil toplum kuruluşlarının dur demesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Demokratik ve sosyal açıdan bu zihniyet dönüşümünü sağlamanın temel şartı olan dayanışma, öncelikle erkekler ve kadınlar arasında sağlanmalıdır. Ancak, çok üzülerek ifade etmeliyim ki kadın, kendini sistemin ve beşeri düzenin tek unsuru olarak gören ataerkil bakıştan ve bu ruhtan beslenen kültürel kodlardan kurtulamamaktadır. Toplumsal rollerin daha adil dağıtıldığı, insan hakları ve hakkaniyet eksenli cinsiyet adaletinin sağlanması, sağlıklı kişiliklerin yetiştiği bir toplumun ve ailenin olmazsa olmazlarındadır. Her toplumun kendi gerçekliğinden beslenen, kültürel kimliklerin ve ahlaki değerlerin törpülenmeden muhafaza edildiği, ortak bir dilin oluşturulması ve toplumda var olagelen yerleşik pratiklerin sorgulanması ve tartışılmaya açılması son derece elzemdir. Demokrasinin tesisi ve sürdürülebilirliği için kadın meselelerine daha duyarlı bir toplum inşa etmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da açılış töreninde söz aldı. KEFEK’in anayasa ile kurulan tek TBMM komisyonu olduğunu hatırlatan Katırcıoğlu, 1934-2002 yılları arasında mecliste kadın temsil oranının %4’ken, 2015 yılında bu oranın %15’e yükseldiğini ifade ederek kadınları ikinci planda bırakan yasal engellerin tespit edilip, 31 kanun üzerinde düzeltme yapılması yönünde çalışmalara başlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sempozyuma telgraf göndererek KADEM ve NBÜ’ye tebrik mesajı iletti. Erdoğan mesajında, “Gerek aile gerek toplum hayatında kadına müstesna bir önem atfeden kadim medeniyetin temsilcileri olarak, bugün hayatın her alanında etkin, üretken ve eğitimli kadınlarımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” diyerek kadınlarımın modern eğitim imkanlarından yararlanmaları, ekonomik açıdan güçlenmeleri, toplumsal hayatta aktif katılımcı ve girişimci olabilmeleri için destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Sempozyuma katılması beklenen ancak rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı ifade edilen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da gönderdiği mesajla, sempozyumun konuyla ilgili yeni bakış açıları kazandırılmasını sağlayacağını ve devamının gelmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Sempozyumun ev sahipliğini üstlenen Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de açılış töreninde katılımcılara hitap etti. Şeker, “Bu sempozyumda sosyal yaşam ve kadın başlığı altında hem çocuklarımı hem erkeklerimizi hem de toplumun zengin fakir tüm kesimlerini ilgilendiren konularla çeşitlilik ortaya koyacağız.” dedi.

Sempozyum kapsamında ayrıca, KADEM Konya Temsilciliği tarafından “Gelenekli Sanatlarımızda Kadın Ustalar Sergisi” de düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından, KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ablası Ayşe Çalık, Konya Valisi Muammer Erol, KADEM Başkanı E. Sare Aydın Yılmaz, KADEM Konya Temsilcisi Kübra Solak ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından serginin açılışı yapıldı.

Kadın milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Hüsniye Erdoğan’ın da katılım gösterdiği sempozyumda, iki gün boyunca toplumsal cinsiyet kavramından kadına yönelik şiddete, uluslararası hukukta kadın haklarından sosyal değişim sürecinde kadın ve din ilişkisine kadar farklı konularda üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile teorik değerlendirmeler, alan araştırmaları ve uygulama örnekleri tartışılacak. Girişimcilik ve inovasyonda kadın, kadının iş gücüne katılımı ve istihdamı, karar mekanizmalarında kadının yeri, medya ve tüketim ağında kadının metalaştırılması gibi bir çok önemli konunun da masaya yatırılacağı sempozyumda sosyal yaşamda kadının ve onunla birlikte diğer aile bireylerinin yaşadıkları problemler ve çözüm önerileri üzerinde durulacak.

YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Komşuoğlu, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşkın Asan, avukat Özlem Zengin, gazeteci Fadime Özkan gibi isimler de sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı.

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top