KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), PollMark araştırma şirketiyle birlikte Türkiye’de yaşayan seçmen niteliğine sahip 5036 kadın üzerinde “Türkiye’de Kadınların Sosyal, Kültürel, Siyasal ve Ekonomik Durumu Araştırması” isimli bir araştırma yapmış. Yönetim kurulunda Sümeyye Erdoğan’ın da bulunduğu dernek, kadınların demokratik hayata katılımını sağlamayı, bu katılımın kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Araştırma kadınların sosyo-kültürel durumlarını, politikaya katılım düzeylerini, siyasal tercihlerini etkileyen faktörleri ve çeşitli konulara ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiş.
Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar 26 il ziyaret edilmiş; bölgesel, sınıfsal, demografik çeşitliliğin temsiline gayret gösterildiği anlaşılıyor. Sonuçlar arasında bence en ilginç olanı, Türkiye kadınının % 76’ya varan oranlarda mutlu olduğunun ortaya çıkması.
Araştırmaya katılan kadınların % 72.6’sı evli, % 12.1 ‘i dul/boşanmış, % 15.3’ü bekâr.
Araştırmaya katılan kadınların % 89’u son bir yılda herhangi bir taciz ya da şiddet olayıyla karşılaşmadığını dile getirmiş. Dövüldüğünü belirten kadınların oranı %1.5, cinsel tacize uğradığını belirtenlerin oranı ise % 0.9. Kadınların % 10.2’si aile içi şiddete maruz kaldığını ifade ediyor. Bu oran dul/boşanmışlarda % 24.3.
Kadınların % 50.4’ü kadın ve erkeklerin birbirine eşit olduğunu düşünüyor. Ancak feminizmi gerekli görüp desteklediğini belirtenlerin oranı sadece % 12.3.
Düzenli beş vakit namaz kıldığını belirtenlerin oranı % 51.3.
61.1 ‘i başörtüsü taktığını belirtiyor. Yaş arttıkça başörtüsü kullanma oranı artıyor.
Kadınlar kendilerini tanımlarken ilk sırada “Dindar” (% 65.2) tanımlamasını tercih ediyor.
İkinci sırayı % 63.9 ile “Atatürkçü” alıyor, % 48.9 ile “Laik” nitelemesi/kimliği tercih ediliyor.
En ilginç sonuç ise, ikincil tanımlamalarda kendisini “İslamcı” diye nitelendiren kadınların % 57.7 gibi büyük bir oran teşkil etmesi.
Ancak sıkı durun, evlilik öncesi flörtü tasvip edenlerin oranı % 62.1.
Nikâhsız birlikteliklere olumsuz bakma oranı ise yüksek (% 71.8). Evli ya da daha önce evlenmiş olanların % 95.9’unun hem dini hem resmi nikâhı var. Nikâhım yok/yoktu diyenlerin en yüksek olduğu yaş aralığı % 1.7 ile 18-24 yaş aralığı.
% 72.4’ü kürtajı yanlış buluyor. Eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe kürtaja olumlu bakma oranı artıyor ama kürtaj yaptırma oranı azalıyor.
Araştırmaya katılan kadınların % 53.5’i hükümetin yaşam tarzına müdahale ettiğini düşünmüyor. % 32.1 ‘i “Yaşam tarzına müdahale var” diyor.
% 52.1‘i hükümetin kadın politikalarını başarılı buluyor. Kadınların % 35.1 ‘i hükümetten kadınlarla ilgili olarak “şiddetin önüne geçilmesini”, % 12.7’si ise kadınlara daha fazla iş imkânı sağlanmasını istiyor.
Araştırmaya katılan kadınların % 50.9’u görücü usulüyle evlenmiş. Eğitim seviyesi arttıkça görücü usulüyle evlilik azalıyor. Okur yazarlık seviyesi % 86.1, çalışan kadın oranı ise % 25.5.
Çalışanların ve evli olanların % 48.5’i çalışmasını eşinin olumlu karşıladığını, % 28.3 ü olumsuz karşıladığını belirtiyor.
Çalışan kadınların % 39.9’u işyerlerinde erkeklerle aynı muameleye tabi tutulmadığını düşünüyor. % 60.2’si çalışan annelere sağlanan izin ve koşulları yeterli bulmadığını ifade ediyor. Daha uzun doğum ve süt izni, her kurum/kuruluşa kreş gibi talepler sıralanmış.
Evli kadınların % 93.3’ü çocuk sahibi. % 35.4’ünün 2 çocuğu, % 22.3’ünün 3 çocuğu var. Çalışan kadınların % 72.6’sının 1 ya da 2 çocuğu var. Çalışmayan kadınların dahi yüksek oranlarda iki çocuğu tercih ettiği görülüyor.
Kadınların % 59.6’sı hiç internet kullanmadığını belirtmekte. Her gün düzenli gazete okuduğunu belirten kadınların oranı % 16.4. Düzenli dergi takip ettiğini belirtenlerin oranı % 5.8. Düzenli kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı % 16.7. Düzenli sinemaya gittiğini belirtenlerin oranı % 6.2. Yerli dizi izleme oranı % 66.3! Haber bülteni takip etme oranı % 53.7.
Araştırmaya katılan kadınların sadece % 33.2’si siyasetle ilgileniyor. Çalışan kadınlarda ilgilenme oranı 43.1. “Sağ”/”sol” ölçeğinde kadınlar politik olarak kendilerini ortanın sağında konumlandırıyorlar. Kadınların kendilerine en yakın buldukları parti % 43.8 ile AK Parti, en uzak buldukları parti ise % 70.1 ile BDP. Kadınların % 53.6’sı sırf kadın diye bir adaya oy vermeyeceğini söyüyor. “Veririm” diyenlerin oranı 35.2 .

http://m.haberturk.com/yazarlar/nihal-bengisu-karaca/940146-sosyolojinin-kadin-hali

Yazıyı Paylaşın!

Son Haberler

Bültenimize Abone Olun!

Bizi Takip Edin

Go to Top